برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 49 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آلاينده هاي بنزن، تولوئن و گزيلن در هواي مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر در سال 88-1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
مقدمه: ترکيبات آلي فرار از آلاينده هاي بسيار مهم هوا مي باشند که در صنايع پتروشيمي و نفتي، باعث ايجاد مخاطراتي براي پرسنل شاغل در کارخانه ها و تاثير بر محيط زيست مي گردند. هدف از اين مطالعه ارزيابي و تعيين مقدار آلاينده هاي بنزن، تولوئن و گزيلن (اورتو، پارا و متا) در هواي مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر مي باشد.مواد و روش ها: اين تحقيق يک مطالعه مقطعي مي باشد، به منظور تعيين حجم نمونه از نتايج حاصل از ارزيابي مقدماتي که در مطالعه مشابه در واحدهاي پتروشيمي جهت اندازه گيري غلظت هيدروکربن ها انجام شده بود استفاده گرديد و تعداد 180 نمونه در فصل زمستان 1387 و تابستان 1388 جمع آوري شد. هم چنين جهت انجام نمونه برداري و تجزيه آلاينده ها روش 1501 ارائه شده به وسيله انستيتوي ملي ايمني و بهداشت حرفه اي مورد استفاده قرار گرفت. از لوله نمونه گير زغال فعال متصل به پمپ جهت نمونه برداري استفاده شد، پس از نمونه برداري، مراحل آماده سازي نمونه و استخراج آلاينده ها به وسيله حلال دي سولفيد کربن انجام گرفت و تجزيه نمونه ها به وسيله دستگاه گاز کروماتوگرافي طيف سنج جرمي (مدلCP-3800, CP-338 ) مجهز به ستون هاي مويي انجام گرديده است. تحليل داده ها با کمک نرم افزار SPSS-17 انجام گرديد.يافته هاي پژوهش: نتايج اندازه گيري ترکيبات نشان داد که غلظت بنزن در فصول تابستان و زمستان به ترتيب 34 درصد و 13 درصد از محل هاي نمونه برداري جمع آوري شده در مجتمع پتروشيمي بيشتر از مقادير حدود آستانه مجاز توصيه شده به وسيله کميته متخصصين بهداشت صنعتي آمريکا و کميته فني بهداشت حرفه اي ايران مي باشد. هم چنين نتايج نشان داد که بين مقادير غلظت آلاينده ها در هواي محيطي داخل در زمستان و تابستان براي تولوئن (0.285±0.111 و 0.502±0.271)، پارا و متاگزيلن (0.082±0.041 و 0.65±0.273) و اورتو گزيلن (0.033±0.016 و 0.2530±0.11) و هواي محيطي خارج در زمستان و تابستان براي تولوئن (0.014±0.015 و 0.125±0.126)، پارا و متاگزيلن (0.019±0.0097 و 0.12±0.064) و اورتو گزيلن (0.005±0.003 و 0.02±0.019) اختلاف معني داري وجود دارد، .(P<0.05) هم چنين بين غلظت آلاينده هاي بنزن در هواي محيطي داخل، خارج و منطقه تنفسي کارکنان واحدهاي توليدي زمستان و تابستان (0.143±0.154، 1.1±0.48 و 0.163±0.065، 0.231±0.178 و 7.15±1.63، 8.3±2) اختلاف معني داري وجود نداشت. ((P>0.05بحث و نتيجه گيري: ارزيابي اين ترکيبات نشان مي دهد که بالاترين غلظت در تابستان و پايين ترين غلظت در فصل زمستان مي باشد. افزايش غلظت در تابستان به دليل افزايش تبخير ترکيبات فرار آلي ناشي از منابع موقتي در اثر دماي بالا مي باشد. تراکم غلظت ترکيبات آلي فرار عموما در اثر افزايش دما و سرعت باد افزايش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقصودی مقدم، ر.، و بهرامی، ع.، و محجوب، ح.، و قربانی، ف. (1390). ارزیابی آلاینده های بنزن, تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 88-1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 19(2), 49-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148392Vancouver : کپی

مقصودی مقدم روح اله، بهرامی عبدالرحمان، محجوب حسین، قربانی فرشید. ارزیابی آلاینده های بنزن, تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 88-1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1390 [cited 2022January23];19(2):49-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148392IEEE : کپی

مقصودی مقدم، ر.، بهرامی، ع.، محجوب، ح.، قربانی، ف.، 1390. ارزیابی آلاینده های بنزن, تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 88-1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 19(2), pp.49-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148392. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی