برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  14 , شماره  51 ; از صفحه 4235 تا صفحه 4243 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ساختار شيميايي و خواص ضد ميكروبي عسل هاي مناطقي از ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور فعاليت ضدميکروبي و شناسايي ترکيبات شيميايي عسل مطالعاتي بر روي 8 نمونه از محصول عسل هاي توليد کنندگان عسل در مناطق مختلف ايران انجام شد. اغلب عسل هاي مورد آزمايش حاصل از يک نوع خاص از گياهان از مجموع حدود 122 منبع گياهي متفاوت بود.
آزمايش هاي مختلف شيميايي از جمله تعيين درصد ساکارز، فروکتوز، گلوگز، قندقبل، قندبعد، نسبت فروکتوز به گلوکز، درصد قند احيا کننده فروکتوز + گلوکز pH ، ميزان اسيديته، پراکسيد هيدروژن، آنزيم کاتالاز، آزمايش في، يدومتري، مصرفي قندقبل، مصرفي قندبعد، رفراکتومتري، و بريکس مطابق روش هاي استاندارد ايران شماره 19 انجام شد. ميکروب هاي مورد آزمايش در اين بررسي استافيلوکوکوس اورئوس (PTCC 1337)، استافيلوکوکوس اپيدرمايديس (PTCC 1114)، سودوموناس ائروژينوزا  (PTCC 1074)، کانديداآلبيکانس(PTCC 5027)  بود.
آزمايش ميکروبي با استفاده از دو روش انتشار (سنجش قطر هاله عدم رشد) و روش رقت انجام شد. ضمنا حداقل ماده بازدارنده رشد باکتري ها ياMIC  نيز سنجيده شد. نتايج نشان داد آب و هواي محل توليد آن تاثيري در فعاليت اثر ضدميکروبي عسل نداشت. اما تفاوت بين انواع گياهان مورد استفاده زنبور عسل در توليد محصول در اثر ضدميکروبي آن بسيار موثر بود. عسل لرستان که گونه گياهي مورد استفاده زنبور عسل به ترتيب شامل خانواده هاي نعناعيان، پروانه آسا، گلسرخيان، و مرکبان مي باشد بالاترين اثر ضدميکروبي را نشان داد. عسل منطقه دماوند که از لحاظ ساختار شيميايي درجه خلوص بيشتري داشت، گياه مورد استفاده مرکبات بود. اين نمونه عسل از نظر خواص ضدميکروبي در درجه دوم قرار گرفت. عسل هاي مورد آزمايش به جز عسل خوانسار بر باکتري سود و موناس اثر ضد باکتريايي را نشان دادند، استافيلوکوکوس اورئوس به عسل خوانسار و فيروزکوه مقاوم بود. استافيلوکوکوس اپيدرمايديس به عسل خوانسار، جهرم، فيروزکوه مقاومت نشان داد. هيچ کدام از عسل هاي مورد آزمايش بر کانديدا آلبيکانس اثر ضدقارچي نشان نداد. نتيجه کلي اين بررسي نشان داد که اثر ضدباکتريايي به منبع گياهان مورد استفاده زنبور عسل و ساختار شيميايي عسل از جمله اسيديته، اسمولاريته، پراکسيد هيدروژن موجود در عسل بستگي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مهرابیان، ص.، و باوندی، ر.، و محمدیان، ز. (1383). بررسی مقایسه ای ساختار شیمیایی و خواص ضد میکروبی عسل های مناطقی از ایران. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 14(51), 4235-4243. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14834Vancouver : کپی

مهرابیان صدیقه، باوندی ربابه، محمدیان زهره. بررسی مقایسه ای ساختار شیمیایی و خواص ضد میکروبی عسل های مناطقی از ایران. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1383 [cited 2021April20];14(51):4235-4243. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14834IEEE : کپی

مهرابیان، ص.، باوندی، ر.، محمدیان، ز.، 1383. بررسی مقایسه ای ساختار شیمیایی و خواص ضد میکروبی عسل های مناطقی از ایران. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 14(51), pp.4235-4243. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14834. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 777 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی