برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارکرد رسانه نوشتاري در ايجاد و گسترش پوپوليسم در ايران سال 1387 (مطالعه موردي روزنامه هاي اعتماد ملي و کيهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين تحقيق، محقق به بررسي گفتار پوپوليستي در مطبوعات ايران در سال 1387 پرداخته است. هدف کلي اين تحقيق عبارت است از: تعيين ميزان پرداختن دو روزنامه متفاوت از منظر گرايشات سياسي به موضوعات مختلف از منظر پوپوليسم و مقايسه آن ها با يکديگر. بنابراين سوال اصلي آن است که گفتار پوپوليستي در مطبوعات ايران و در سال 1387 در کدام يک از روزنامه هاي اعتماد ملي و کيهان از پتانسيل بيشتري برخوردار بوده است؟
در گام بعدي در پاسخ به سوال اصلي تحقيق، فرضيات تنظيم شد. سپس با تعيين شاخص هاي پوپوليسم اين تحقيق صورت گرفت.
براي بررسي صحت فرضيات مطرح شده، روش تحليل محتوا از 282 شماره منتشر شده از هر روزنامه از طريق فرمول کوکران، 52 شماره از هر روزنامه به منظور تحليل محتواي متن و روز دوشنبه هر هفته به طور تصادفي ساده انتخاب شدند. اين دو روزنامه، هم از نگرش سياسي و هم رويکردهاي فرهنگي و اجتماعي و همچنين از نظر ساختار روزنامه اي (آنچه به چاپ رسيده و منتشر مي شود) از وضعيت هاي متفاوتي برخوردار بودند.
بررسي ها نشان مي دهد روزنامه کيهان بيش از روزنامه اعتماد ملي پتانسيل توجه به مقولاتي را دارد که به نوعي تاکيد و تاييد بر گفتار پوپوليستي محسوب مي شود. در واقع پتانسيل گرايش به پوپوليسم رسانه اي در روزنامه کيهان بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی