برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سرواپيدميولوژي ويروس هپاتيت A در استان تهران: مطالعه اي بر اساس جمعيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هپاتيت A يک بيماري ويروسي است که از طريق مدفوعي-دهاني منتقل مي شود و ميزان شيوع آن ارتباط مستقيمي با سطح بهداشت جامعه دارد. ميزان شيوع اين عفونت در جمعيتهاي مختلف متفاوت است. هدف اين مطالعه بررسي شيوع آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت A و سنجش نياز به واکسيناسيون عليه اين ويروس در استان تهران مي باشد.
روشي بررسي: اين مطالعه توصيفي-تحليلي (مقطعي) در فاصله زماني سالهاي 1385 و 1386 در استان تهران انجام شد. 448 نفر به صورت نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب و نمونه خون و اطلاعات دموگرافيک (توسط پرسشنامه) از آنها اخذ شد. تعيين آنتي بادي بر عليه ويروس هپاتيت
A به روش الايزاي رقابتي انجام گرديد و آزمون مربع کاي براي آناليز معنادار بودن متغيرها و آزمون تي براي معنادار بودن اختلاف ميانگين ها استفاده شد.
يافته ها: 287 نفر از جمعيت مورد مطالعه زن و 161 نفر مرد بودند. آنتي بادي ضد ويروس هپاتيت
A در 405 نفر (%90.4) مثبت شد. بين گروههاي سني مختلف و جنسيت با مثبت بودن آنتي بادي رابطه معناداري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج بررسي ما نشان مي دهد که ميزان حضور آنتي بادي در اين منطقه بسيار بالا مي باشد که با آمارهاي سازمان بهداشت جهاني مطابقت دارد. نتايج بدست آمده مشابه نتايج بررسي در شهرستان زابل و شرق استان گلستان و در تضاد با نتايج بدست آمده از شهرستان اصفهان و تبريز مي باشد. هم اکنون نيازي به انجام واکسيناسيون در اين منطقه نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی