4 SID.ir | كارآيي استراتژي DOTS در ميزان بهبودي و يا شكست درمان بيماران مبتلا به سل ريوي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

كارآيي استراتژي DOTS در ميزان بهبودي و يا شكست درمان بيماران مبتلا به سل ريوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، ابتدای جاده شتصتکلا، گروه عفونی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (بنیاد فلسفی)
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در جهان حدود 1.3 ميليارد نفر به ميکروب سل آلوده اند. ارتباط تنگاتنگي بين کيفيت برنامه درماني سل و ميزان مقاومت به داروها وجود دارد. افزايش شيوع مجدد سل و نيز افزايش موارد سل مقاوم به چند دارو، سازمان بهداشت جهاني را بر آن داشت تا درمان استاندارد کوتاه مدت تحت نظارت مستقيم يا راهکار DOTS را پيشنهاد نمايد. اين پژوهش يک مطالعه کوهورت مي باشد که به منظور بررسي يافته هاي اپيدميولوژيک، باليني و کارآيي استراتژي DOTS در ايجاد بهبودي و جلوگيري از شکست درمان در مسلولين مناطق روستايي (DOTS اجرا مي شود) و مناطق شهري بدون اجراي برنامه DOTS، در شهرستان گرگان انجام شده است.
مواد و روش ها: کليه بيماران مبتلا به سل (New Case) که اسمير خلط آنان با روش رنگ آميزي زيل نلسون تشخيص داده شد وارد مطالعه گرديد. مجموع افراد تحت مطالعه 260 بيمار اسمير مثبت بود که از مهرماه سال 1377 به مدت دو سال مورد بررسي قرار گرفتند. انتخاب روش درماني بر اساس پروتکل کشوري که اجراي استراتژي DOTS در روستا اجباري و در شهر اختياري است، صورت گرفت. براي آناليز آماري داده ها از آزمون دقيق فيشر و نرم افزار آماري SPSS استفاده شد.
يافته ها: ميزان شکست درمان در گروه درمان با نظارت مستقيم در ابتداي ماه پنجم درمان 1.7 درصد بود در حالي که در گروه دوم 7.3 درصد بود. رابطه بين روش درماني و شکست درماني معني دار بود (P<0.05)
نتيجه گيري: نتايج حاصل شده حاکي از آن است که راهکار DOTS ميزان موفقيت درمان را به طور چشمگيري افزايش مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 675
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی