برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  54 , شماره  4 ; از صفحه 230 تا صفحه 237 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان فراواني سندرم متابوليک در زنان بستري در بخش روانپزشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گناباد، مرکز بهداشتی درمانی شماره یک (شهید فیاض بخش)، گناباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در سال هاي اخير شيوع سندرم متابوليک در جمعيت بيماران رواني بيش از معمول گزارش شده است. در ايران مطالعات چشمگيري در رابطه با شيوع اين سندرم در بين بيماران رواني انجام نشده، و از آنجا كه عامل نژاد جزء عوامل تاثيرگذار بر آن است، بررسي شيوع سندرم متابوليک در جمعيت بيماران رواني ايران مفيد به نظر مي رسد.
روش کار: در يک مطالعه توصيفي مقطعي تعداد 130 بيمار زن بستري در بخش روانپزشكي بيمارستان 22 بهمن مشهد از اسفند 1387 تا آذر ماه 1388 از نظر ابتلا به سندرم متابوليک مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه براي بيماران تكميل شد. خانم هاي باردار و كساني كه طي 6 ماه اخير زايمان كرده بودند وارد مطالعه نشدند. تجزيه و تحليل اطلاعات با نرم افزار
SPSS و آزمون هاي کاي دو، تي و دقيق فيشر انجام شد.
نتايج: شيوع سندرم متابوليک در اين مطالعه طبق معيارهاي
NCEP (ATPIII) برابر با %39.8 به دست آمد كه اين ميزان بيشتر از مقدار قابل انتظار براي جمعيت ايراني غير بيمار بود (%34.7). ميانگين سني مبتلايان به سندرم متابوليک در اين مطالعه بيشتر از افراد غيرمبتلا بود (44.6 در برابر 34.2). در اين مطالعه رابطه معني داري بين سندرم متابوليک و متغيرهاي تاهل، سطح تحصيلات، سن، BMI، وزن، دوركمر، ديابت و هيپرتانسيون به دست آمد (p<0.05) از طرفي رابطه معني داري بين دوز، مدت زمان مصرف دارو، نوع داروي مصرفي و نوع بيماري روانپزشكي با ابتلا به اين سندرم به دست نيامد (p>0.05).
نتيجه گيري: شيوع سندرم متابوليک در اين مطالعه بيش از نتايج مطالعات مشابه در جمعيت بيماران رواني ايران بود. در اين تحقيق رابطه اي بين ابتلا به اين سندرم و داروي خاصي به دست نيامد، با وجود اين نمي توان ارتباط بين اين دو را قطعا رد كرد و براي رد يا اثبات اين موضوع نياز به مطالعات وسيعتري مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی