نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  54 , شماره  4 ; از صفحه 207 تا صفحه 211 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع کاهش دانسيته معدني استخوان در بيماران پيوند کليه با بيش از يک سال پيوند و عوامل موثر بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان امام رضا (ع)، گروه داخلی، بخش نفرولوژی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: کاهش تراکم معدني استخوان يکي از عوارض شايع بيماران پيوند کليه مي باشد که با تشخيص و درمان به موقع مي توان عواقب حاصل از آن را به حداقل رساند. در اين مطالعه شيوع کاهش تراکم معدني استخوان در بيماراني که حداقل يک سال از پيوندشان گذشته، بررسي شده است.روش کار: در اين مطالعه مقطعي توصيفي، تمامي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام رضا (ع) در سال هاي 1383-1386 بررسي شدند. بيماران پيوند کليه که حداقل يک سال از پيوند آنها گذشته و عملكرد کليه پيوندي خوب بود انتخاب شدند و براي آنها تراکم معدني استخوان به روش جذب سنجي انرژي اشعه ايکس انجام شد. ميزان کلسيم، فسفر، آلکالن فسفاتاز و پاراتورمون سرم نيز اندازه گيري شد و نتايج به دست آمده به وسيله نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي، مجذور كاي، آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.نتايج:182  بيمار وارد مطالعه شدند. فراواني کلي کاهش تراکم معدني استخوان %87.4 بود. در استخوان ران استئوپني در %73.6 و استئوپروز در %13.8 و در مهره هاي کمري استئوپني در %66.5 و استئوپروز در %20.9 از بيماران ديده شد. در مقايسه مدت زمان دياليز قبل از پيوند (p=0.777 و p=0.420)، طول مدت پيوند (p=0.927 و p=0.271)، ميزان PTH (p=0.908 و p=0.146) و کلسيم (p=0.348 و p=0.265) در بيماران بر اساس نتايج دانسيتومتري گردن استخوان ران و ستون فقرات کمري با توجه به آزمون آناليز واريانس تفاوت معني داري وجود نداشت.نتيجه گيري: فراواني کاهش تراکم معدني استخوان در بيماران پيوند کليه حتي پس از يک سال از پيوند کليه و با کارکرد خوب کليه پيوندي، بالاست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی پور، ف.، و بهرامی، ع.، و اسماعیلی، ح.، و زراعتی، ع.، و کلانی مقدم، ف.، و حامی، م.، و سلطانی، ف.، و معرفت، و. (1390). بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل موثر بر آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 54(4), 207-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147486Vancouver : کپی

شریفی پور فرزانه، بهرامی عبداله، اسماعیلی حبیب اله، زراعتی عباسعلی، کلانی مقدم فرناز، حامی مریم، سلطانی فریبرز، معرفت ویدا. بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل موثر بر آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1390 [cited 2022August19];54(4):207-211. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147486IEEE : کپی

شریفی پور، ف.، بهرامی، ع.، اسماعیلی، ح.، زراعتی، ع.، کلانی مقدم، ف.، حامی، م.، سلطانی، ف.، معرفت، و.، 1390. بررسی شیوع کاهش دانسیته معدنی استخوان در بیماران پیوند کلیه با بیش از یک سال پیوند و عوامل موثر بر آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 54(4), pp.207-211. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147486. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی