برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه اضطراب مربيان با اضطراب و عملکرد بازيکنان فوتسال شهرستان گناباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، حاشیه جاده آسیا، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اضطراب يکي از عوامل روحي-رواني ورزشکاران است که بررسي اثرات و عوامل ايجاد کننده آن مي تواند برخي از مشکلات اين افراد را برطرف کند. تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه اضطراب مربيان با اضطراب و عملکرد بازيکنان فوتسال شهرستان گناباد انجام گرفته است.
روش تحقيق: اين پژوهش از نوع توصيفي همبستگي مي باشد که با استفاده از پرسشنامه اضطراب رقابتي ورزشي مارتنز و پرسشنامه ويژگي هاي فردي و چک ليست عملکرد ورزشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق را 600 نفر بازيکن و مربي فوتسال در قالب 60 تيم 10 نفره تشکيل دادند. نمونه گيري به صورت سرشماري انجام شد. داده ها در نرم افزار آماري SPSS ويرايش 19 ثبت گرديد. براي توصيف داده ها از آمار توصيفي شامل شاخص هاي تمايل مرکزي و پراکندگي و براي تجزيه و تحليل آماري از آزمون کاي دو و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که بين سطح اضطراب مربي با سطح اضطراب ورزشکاران رابطه معني داري وجود دارد
(p=0.019). همچنين بين سطح اضطراب مربي و عملکرد ورزشکاران، رابطه معني دار مشاهده گرديد (p=0.012). بين سطح اضطراب ورزشکاران و عملکرد آن ها رابطه منفي و معني دار وجود داشت (p=0.001، r=-0.81) و نيز بين سطح اضطراب ورزشکاران و تجربه ورزشي (p=0.001، r=-0.45) و نيز سن آن ها (p=0.001، r=-0.37) رابطه معني دار معکوس مشاهده شد.
نتيجه گيري : اضطراب رقابتي در مقايسه با ساير عوامل رواني، داراي ارتباط عميق تر و موثرتري در اجراي مهارت هاي حرکتي در شرايط مسابقه مي باشد و افزايش اضطراب در بازيکنان باعث کاهش عملکرد آنان مي شود. لذا مربيان و مسوولين بايد ضمن بررسي اضطراب رقابتي بين ورزشکاران نسبت به کاهش آن اقدام نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عطاردی بیمرغی، ع.، و لطفی حسین آباد، غ.، و متقی، م.، و دائمی، ع.، و روحانی، ز. (1390). بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد. افق دانش, 17(3 (پیاپی 53)), 58-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147425Vancouver : کپی

عطاردی بیمرغی علیرضا، لطفی حسین آباد غلامرضا، متقی محمودرضا، دائمی عباس، روحانی زهرا. بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد. افق دانش. 1390 [cited 2021June19];17(3 (پیاپی 53)):58-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147425IEEE : کپی

عطاردی بیمرغی، ع.، لطفی حسین آباد، غ.، متقی، م.، دائمی، ع.، روحانی، ز.، 1390. بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد. افق دانش, [online] 17(3 (پیاپی 53)), pp.58-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=147425. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 218 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی