برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هم افزايي دوکسوروبيسين و امواج فراصوت 150 کيلوهرتز در شدت پايين بر مهار رشد تومور سرطان آدنوکارسينوم پستان در موش BALB/c

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه بیوفیزیک
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعات انجام شده نشان مي دهد که تابش يک يا دو بسامد به صورت پيوسته و يا متناوب در شدت پايين در درمان سرطان در مدل حيواني کارآمد است. اثر هم افزايي امواج فراصوت 150 کيلوهرتز با شدت کم، در ترکيب با داروي ضد سرطان دوکسوروبيسين (DOX) بر روي رشد تومور آدنوکارسينوماي پستان در شرايط درون تني در مدل حيواني موش ماده نژاد BALB/c بررسي گرديد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي 44 حيوان مورد بررسي قرار گرفت. موش هاي داراي تومور به پنج گروه تقسيم شدند. دو گروه درمان نشده (شاهد و شم) و سه گروه تحت درمان شامل: داروي تنها، امواج تنها و دارو+امواج که به ترتيب از طريق دريافت وريدي دوکسوروبيسين (2 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن)، امواج به تنهايي (30 دقيقه) و قرار گرفتن در معرض امواج فراصوت همراه با دريافت دارو تحت درمان بودند. نتايج با استفاده از آناليز واريانس در محيط نرم افزار SPSS نسخه 13 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: پس از تزريق دوکسوروبيسين و قرار گرفتن در معرض امواج فراصوت به مدت 30 دقيقه، اثر دارو بر رشد تومور آدنوکارسينوم در مقايسه با گروه شاهد دو برابر شد. درصد مهار رشد تومور در گروه هاي تحت درمان با امواج+دارو و دارو به تنهايي به ترتيب به ميزان 55 و 23 درصد نسبت به حالت گروه شم افزايش نشان داد. همچنين تفاوت معني داري بين دو گروه تحت درمان با دارو و دارو+امواج فراصوت در مقادير زمان مورد نياز براي رسيدن حجم تومور به 2 و 7 برابر حجم اوليه مشاهده شد
.
نتيجه گيري: اعمال همزمان تابش امواج فراصوت همراه با استفاده از داروي ضد سرطان در مقايسه با استفاده از دارو به تنهايي، تفاوت معني داري را در مهار رشد تومور آدنوکارسينوم پستان نشان مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی