برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کانال راهنماي عصب در ترميم عصب سياتيک در موش صحرايي بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ضايعات اعصاب محيطي يکي از دغدغه هاي جراحان اعصاب بوده و شيوه هاي مختلفي براي ترميم بکار گرفته شده است. اين مطالعه، poled polyvinelidene fluoride (PVDF) tube را همراه با فاکتور رشد و ژل کلاژن بعنوان يک جايگزين پيوند اتوگرافت بررسي مي کند.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، عصب سياتيک چپ 50 سر موش صحرايي نر نژاد ويستار مورد جراحي و بطور تصادفي به 5 گروه تقسيم شدند. در گروه اپي نوريال، دو انتهاي عصب قطع شده به همديگر سوچور شد. در گروه اتوگرافت يک سانتي متر از عصب سياتيک قطع و بعد از 180 درجه چرخش به دو انتهاي عصب سوچور زده شد. در گروه کانال راهنماي عصب، لوله
PVDF همراه با فاکتور رشد عصب و ژل کلاژن به دو انتهاي عصب سوچور زده شد. درگروه اکسوتومي دو انتهاي عصب لاي عضلات پنهان گرديد و در گروه شم، عمل جراحي با لمس عصب سياتيک تکميل گرديد. دو ماه بعد از جراحي، نورونهاي قطعات L4-L6 نخاع به شيوه هاي بافت شناسي، ايمونوهيستوشيمي و رديابي مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از تست آماري آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نورونهاي بکس مثبت و نورونهاي نشاندار شده با
DiI به ترتيب در گروه آکسوتومي و شم نسبت به ساير گروهها افزايش معني دار آماري (p<0.05) و ميانگين نورونهاي نشاندار درگروه اپي نوريال نسبت به گروه هاي اتوگرافت و کانال راهنماي عصب، افزايش معني دار آماري (P<0.05)نشان داد. تفاوت معني دار آماري در مقايسه ميانگين نورونهاي نشاندار شده بين گروه اتوگرافت و کانال راهنماي عصب مشاهده نگرديد. مقايسه ميانگين نورونها در سمت چپ نسبت به سمت راست کاهش آماري معني داري (p<0.01) را نشان دادند.
نتيجه گيري: کانال راهنماي عصب همراه با درمانهاي ديگر محيط مناسبي را براي رشد اکسون فراهم مي کند و مي توان آن را بعنوان يک جايگرين براي پيوند اتوگرافت در نظر گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی