-HCG سرويكوواژينال، ارزش سرويكوواژينال، ارزش sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA"> سرويكوواژينال، ارزش پيشگويي b پيشگويي bsans-serif; font-size: 8pt" lang="FA"> پيشگويي b-HCG-HCGsans-serif; font-size: 8pt" dir="ltr">-HCG در زايمان" title="(Q2): sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA"> در زايمان">sans-serif; font-size: 8pt" lang="FA"> در زايمان(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1390 , دوره  14 , شماره  5 ; از صفحه 9 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارزش پيشگويي كننده سطح b-HCG ترشحات سرويكوواژينال در زايمان زودرس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان آریا، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زايمان پيش از موعد، سلامت جنين تازه متولد شده را از جهات مختلف تحت تاثير قرار مي دهد كه شامل افزايش خطر زايمان با وزن كم نوزاد، هيپوكسي حين زايمان و تروماي زايمان عوارض محدوديت رشد داخل رحمي، سندرم ديسترس تنفسي، انتروكوليت نكروزانت، خونريزيهاي اينتراكرانيال و سپتي سمي مي باشد. بنابراين پيشگيري از زايمان زودرس مي تواند در کاهش اين مشکلات موثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ارزش سطح b-HCG در ترشحات سرويكوواژينال به منظور پيش بيني زايمان زودرس است.روش کار:در اين مطالعه مورد- شاهدي، غلظت b-HCG در ترشحات سرويكوواژينال روي 87 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در فاصله سالهاي 1386 تا 1388 انجام شد. كه از اين ميان 55 نفر به عنوان گروه مورد با سابقه زايمان پره ترم و 32 نفر تحت عنوان گروه شاهد بدون اين سابقه انتخاب شدند. بعد از توضيح روش و سودمندي اين مطالعه براي خانمهاي حامله و کسب رضايتنامه کتبي نمونه برداري از ترشحات سرويكوواژن آنها جهت سنجش ميزان b-HCG به روش اليزا در هفته هاي 28-30-32-34 و 36 حاملگي و زمان زايمان انجام شد. اطلاعات پس از جمع آوري توسط نرم افزار آماري SPSS (نسخه 15) آناليز گرديد، در تحويل داده ها ابتدا نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون گلوموگروف و اسميرنوف بررسي شده است كه در موارد نرمال از آزمون تي تست و در موارد غيرنرمال از آزمون هاي نان پارامتري معادل مانند من ويتني استفاده شده است، سطح معناداري آزمون ها كمتر از 0.05 در نظر گرفته شده است.يافته ها: در گروه مورد از ميان 55 زن باردار با خطر بالاي زايمان زودرس، 12 نفر (21.9%) زايمان پره ترم انجام دادند و در گروه شاهد از 32 زن باردار بدون اين خطر هيچکدام (0.0%) زايمان پره ترم نداشتند و در زمان ترم زايمان نمودند. متوسط سن مادران تحت مطالعه 24.55±5.57 سال بود. در مجموع بين ميانگين غلظت b-HCG ترشحات سرويكوواژينال در خانم هايي كه براي زايمان پره ترم در معرض خطر بالا بودند (با سطح متوسط 81.067 mIU/ml) و گروه شاهد كه خطر زايمان پره ترم برايشان بالا نبود و 32نفر از زنان باردار را تشكيل مي دادند (با سطح متوسط 78.872 mIU/ml) اخلاف آماري معناداري يافت نشد (p>0.05). اما درگروه زنان با خطر بالاي زايمان زودرس بين 12 نفري كه در اين حاملگي زايمان پره ترم با سطح 92.098 mIU/ml داشتند و 43 نفر باقيمانده كه عليرغم وجود خطر پره ترم، در زمان ترم با سطح 75.492 mIU/ml زايمان نمودند در هفته هاي 28-30-32 و 34 حاملگي اختلاف آماري معني داري مشاهده شد (p>0.05).نتيجه گيري: غلظت b-HCG سرويكوواژينال، معيار پيشگويي كننده خوبي براي زايمان زودرس در بيماران با خطر بالا در اين بيماري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهاجری، م.، و باباپور، ن.، و پناهی، غ.، و تنها، آ.، و مظلوم فارسی باف، م. (1390). بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح b-HCG ترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 14(5), 9-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146866Vancouver : کپی

مهاجری مرضیه، باباپور نوشین، پناهی غزال، تنها آزاده، مظلوم فارسی باف مرتضی. بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح b-HCG ترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1390 [cited 2021December08];14(5):9-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146866IEEE : کپی

مهاجری، م.، باباپور، ن.، پناهی، غ.، تنها، آ.، مظلوم فارسی باف، م.، 1390. بررسی ارزش پیشگویی کننده سطح b-HCG ترشحات سرویکوواژینال در زایمان زودرس. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 14(5), pp.9-15. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146866. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی