برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتريکي چوب صنوبر دلتوئيدس در دماهاي ثابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين پژوهش به منظور بررسي اثر مقدار رطوبت بر مقاومت الکتريکي چوب، سه پايه صنوبر دلتوئيدس (p. deloeides) سه درخت از جنگل شصت کلاته گرگان قطع و از تنه هر کدام، هشت آزمونه جور سالم و بدون عيب به ابعاد 2×7.5×10 سانتي متر تهيه گرديد. مقاومت الکتريکي و دماي داخلي متناظر هر آزمونه به طور جداگانه، با افزايش تدريجي دما بين 95-15 درجه سانتي گراد اندازه گيري شد. اندازه گيري مقاومت الکتريکي در چند نوبت تکرار شده و همه آزمونه ها در ابتدا و انتهاي هر نوبت از اندازه گيري توزين شدند. در پايان، براي تعيين مقدار رطوبت آزمونه ها، تمامي آن ها به مدت 24 ساعت در آون با دماي 2±103 درجه سانتي گراد خشک شدند و با فرض خطي بودن تغييرات مقدار رطوبت چوب طي هر نوبت آزمايش، مقدار رطوبت متناظر با هر يک از مقادير مقاومت الکتريکي و دماي داخلي در هر آزمونه محاسبه شد. تجزيه واريانس در سطح اطمينان 95 درصد نشان داد، تفاوت بين مقادير مختلف دمايي معني دار مي باشد و مقاومت الکتريکي در يک مقدار رطوبت ثابت با افزايش دما، کاهش مي يابد. به اين ترتيب، 8 مدل خطي جهت تعيين ارتباط بين مقدار رطوبت با مقاومت الکتريکي در مقادير دمايي مختلف به طور جداگانه بررسي شد. با توجه به تجزيه واريانس ضرايب همبستگي، بهترين مدل انتخاب و بر اساس آن، منحني هاي مقدار رطوبت - مقاومت الکتريکي در دماهاي مختلف رسم گرديد. نتايج نشان داد، در همه مقادير دمايي، مقاومت الکتريکي با افزايش مقدار رطوبت، با شيبي مشابه، کاهش مي يابد، اما در دماي 95 درجه سانتي گراد، شيب منحني کاهش پيدا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی