برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت ارائه بازخورد به فراگير در آموزش باليني و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه مربيان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، سال 89-88

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، خیابان شهریار، دانشکده پرستار و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارائه بازخورد موثر به فراگير در حين آموزش باليني، يکي از شاخص هاي تدريس اثربخش است. با اين حال، مطالعات نشان مي دهد كه گاه اين مرحله مهم در تدريس باليني ناديده گرفته مي شود. در پژوهش حاضر وضعيت ارائه بازخورد از سوي مربي به دانشجو در حين آموزش باليني بررسي شده است.
مواد و روش کار: در اين مطالعه مقطعي، اطلاعات مربوط به 148 دانشجو و 26 مربي به كمك دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته خود ايفا جمع آوري شد. پرسشنامه ها شامل سوالات مربوط به اطلاعات فردي، و نيز سوالاتي در مورد وضعيت ارائه و دريافت بازخورد در حين آموزش باليني و عوامل مرتبط با آن بود. سپس داده هاي مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون هاي آماري تي، من ويتني، ضريب همبستگي اسپيرمن و کروسکال واليس بررسي گرديد.
يافته ها: بين ميانگين امتيازات وضعيت بازخورد دو گروه دانشجويان و مربيان اختلاف معنادار آماري وجود داشت
(P<0.001). کليه مربيان بيان داشتند در آموزش خود، بازخورد عملکرد ارائه کرده اند، در حالي که 77.35% از دانشجويان اظهار کردند بازخورد دريافت نموده اند. اکثر دانشجويان و مربيان، ارائه بازخورد را ضروري دانسته و تمايل به دريافت و ارائه بازخورد بيشتر داشتند. همچنين در دو گروه مربيان و دانشجويان، اختلاف معناداري بين امتياز بازخورد در بعد بازخورد شفاهي و رفتاري وجود داشت. در بين موانع ارائه بازخورد در دو گروه دانشجويان و مربيان، بيشترين اولويت مربوط به "زياد بودن تعداد دانشجو" و "تنوع و دوگانگي روشهاي آموزشي اساتيد" بود.
نتيجه گيري: وضعيت ارائه بازخورد در آموزش باليني، از ديدگاه مربيان و دانشجويان يکسان نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طیبی، و.، و توکلی قوچانی، ح.، و آرمات، م. (1390). وضعیت ارائه بازخورد به فراگیر در آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, سال 89-88. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 3(1 (پیاپی 7)), 69-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146783Vancouver : کپی

طیبی ویدا، توکلی قوچانی حمید، آرمات محمدرضا. وضعیت ارائه بازخورد به فراگیر در آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, سال 89-88. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1390 [cited 2021September18];3(1 (پیاپی 7)):69-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146783IEEE : کپی

طیبی، و.، توکلی قوچانی، ح.، آرمات، م.، 1390. وضعیت ارائه بازخورد به فراگیر در آموزش بالینی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, سال 89-88. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 3(1 (پیاپی 7)), pp.69-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146783. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی