برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر ميزان تكميل بودن پرونده هاي پزشكي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان بجنورد در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، خیابان طالقانی غربی- ابتدای بلوار فرودگاه، معاونت درمان، اداره آمار و مدارک پزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پرونده پزشکي حاوي مطالب مهم و اساسي درباره مراقبت از بيمار در يک مرکز بهداشتي و درماني است و شامل اطلاعات کافي براي شناسايي بيمار، تشخيص يا دليل انجام مراقبت بهداشتي، توجيه درمان و ثبت صحيح نتايج مي باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي بود، كه با تكميل 9 چك ليست 3 گزينه به بررسي كمي 9 برگ اصلي پرونده پزشكي بيماران ترخيص شده از بيمارستانهاي دانشگاهي شهرستان بجنورد در سال 88 در دو نوبت قبل از آموزش و 5 ماه بعد از آموزش پرداخت. آموزش بصورت برگزاري دو دوره آموزشي با عنوان اصول صحيح مستندسازي جهت پزشکان و گروه مستندساز (گروه پرستاري و پيرا پزشکي) انجام گرفت و 355 پرونده با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده و با توجه به تعداد بيمار بستري از هريك از بيمارستانهاي مورد نظر انتخاب گرديد. داده ها با كمك نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آزمونهاي تي زوجي، آناليز واريانس يک طرفه، مک نمار و آزمون تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين وضعيت پرونده هاي پزشکي قبل و بعد از آموزش در 9 برگ اصلي پرونده پزشکي، افزايش داشته و اختلاف معني داري ملاحظه شد (
(P<0.001، بجز برگ آزمايش كه ميانگين قبل و بعد اختلاف معني داري را نشان نداد. ميزان تکميل بودن پرونده قبل از آموزش 75% و بعد از آموزش 79% محاسبه گرديد. در ارزيابي 9 برگ مورد بررسي بيشترين درصد تکميل پرونده قبل از آموزش (90.45%) و بعد از آموزش (93.55%) مربوط به برگ گزارش دستورات پزشک بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه آموزش تاثير مثبتي بر ميزان تكميل بودن پرونده پزشكي دارد و کليه مراکز نياز به آموزش در زمينه بالا بردن کيفيت مستندسازي پرونده هاي پزشکي بصورت منظم و مستمر دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی