برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  8 , شماره  5 ; از صفحه 758 تا صفحه 766 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كودهاي بيولوژيک بر عملكرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي سياهدانه (.Nigella sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

كاربرد كودهاي بيولوژيک، از جمله راهبردهاي تغذيه گياه براي نيل به اهداف كشاورزي اکولوژيک است. به منظور مطالعه اثر كودهاي بيولوژيک بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa L.) آزمايشي در سال زراعي 86-1385 در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل:(A)  ازتوباکتر،(B)  آزوسپيريلوم،(C)  ميکوريزا، تيمارهاي تركيبي A+C، B+C، B+A، C+B+A و شاهد بودند. مقدار 15 ميلي گرم از هر مايه تلقيحي براي 110 گرم بذر به ازاي هر تيمار و به صورت تلقيح قبل از کاشت به كار برده شد. نتايج بررسي ها حاكي از آن بود كه تلقيح با كودهاي بيولوژيک منجر به افزايش معني دار اجزاي عملكرد، عملكرد دانه، عملکرد بيولوژيكي و كاهش درصد كپسول پوک در بوته گرديد و در اين ميان تيمار تركيبي آزوسپيريلوم و ميكوريزا و پس از آن تيمار تركيبي سه گانه بيشترين تاثير را در افزايش صفات مورد مطالعه داشتند. بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب در تيمار ترکيبي B+C با 41.4 گرم در مترمربع و شاهد با 24.1 گرم در مترمربع بدست آمد. نتايج همبستگي بين اجزاي عملکرد و عملکرد بيانگر آن بود که بين تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه همبستگي معني داري وجود نداشت، ولي بين ساير اجزاي عملکرد با عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت. بنابراين چنين به نظر مي رسد که کاربرد کودهاي بيولوژيک مناسب، مي تواند در افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد سياهدانه موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خرم دل، س.، و کوچکی، ع.، و نصیری محلاتی، م.، و قربانی، ر. (1389). اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L). پژوهشهای زراعی ایران, 8(5), 758-766. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146696Vancouver : کپی

خرم دل سرور، کوچکی علیرضا، نصیری محلاتی مهدی، قربانی رضا. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L). پژوهشهای زراعی ایران. 1389 [cited 2021October22];8(5):758-766. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146696IEEE : کپی

خرم دل، س.، کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، قربانی، ر.، 1389. اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L). پژوهشهای زراعی ایران, [online] 8(5), pp.758-766. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146696. 

 
بازدید یکساله 223 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی