برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

يادداشت فني: بررسي كيفيت آب شرب بندرعباس با استفاده از آناليز خوشه اي و تحليل عاملي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

در اين تحقيق به منظور بررسي جنبه هاي كيفي آب شرب شهر بندرعباس تعداد 180 نمونه از 15 ايستگاه مناطق مختلف شهر بندرعباس در طي 6 ماه سال 1386 جمع آوري و پس از آزمايش تجزيه و تحليل شد. براي دسته بندي ايستگاه هاي مشابه و مشخص كردن آلاينده ها در هر يك از ايستگاه ها از روش آناليز خوشه اي و تحليل عاملي بر روي پارامترهاي كيفي آب استفاده گرديد. ايستگاه هاي نمونه برداري آب بر اساس تراكم جمعيت و مناطق جديد و قديم شهر تعيين شد. پارامترهاي كيفي كه مورد بررسي قرار گرفتند شامل pH، كدورت، كل مواد جامد، هدايت الكتريكي، سختي كل، قلياييت كل، نيترات، نيتريت، سولفات، كلرور، كلسيم، فلوئور، منيزيم، بيكربنات و كليفرم بودند. نتايج نشان داد كه در خرداد ماه عامل اصلي آلودگي HCO3- و قلياييت كل بوده است و ايستگاه هاي 11و 12 نيز بيشترين شباهت را به يكديگر داشته اند. در تيرماه عامل آلودگي، EC و TDS است كه دو ايستگاه 3 و 6 بيشترين شباهت را با يكديگر دارند. در مردادماه HCO3-، قلياييت كل و سختي کل عامل آلودگي بوده است و ايستگاه هاي 3، 11 و 14 بيشترين شباهت را با يكديگر دارند. در شهريور ماه عامل آلودگي قلياييت کل، HCO3-،EC ، TDS است كه ايستگاه هاي 11 و 14 بيشترين شباهت و ايستگاه 12 كمترين شباهت را به ديگر ايستگاه ها دارد. در مهرماه HCO3- و قلياييت كل عامل آلودگي بوده و ايستگاه هاي 12 و 14 بيشترين شباهت به يكديگر داشته است و ايستگاه 2 كمترين شباهت را به يكديگر ايستگاه ها دارد. در آبان ماه قلياييت و HCO3- عامل آلودگي بوده و بيشترين شباهت بين ايستگاه هاي 4، 9 و 14 بوده است و بين ايستگاه هاي 2، 5 و 6 كمترين شباهت وجود دارد. بنابراين مشاهده مي شود كه در بيشتر تاريخ ها HCO3- و قلياييت كل، عامل آلودگي بوده و ايستگاه 12 نيز كمترين شباهت را با ديگر ايستگاه ها دارد. بر اساس اندازه گيري هاي صورت گرفته كيفيت پارامترهاي فيزيك و شيميايي آب شرب بندرعباس در حد استاندارد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

نوشادی، م.، و آذرپیکان، ع.، و نوحه گر، ا. (1388). یادداشت فنی: بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی. مجله پژوهش آب ایران, 3(5), 79-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146443Vancouver : کپی

نوشادی مسعود، آذرپیکان علی، نوحه گر احمد. یادداشت فنی: بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی. مجله پژوهش آب ایران. 1388 [cited 2021April12];3(5):79-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146443IEEE : کپی

نوشادی، م.، آذرپیکان، ع.، نوحه گر، ا.، 1388. یادداشت فنی: بررسی کیفیت آب شرب بندرعباس با استفاده از آنالیز خوشه ای و تحلیل عاملی. مجله پژوهش آب ایران, [online] 3(5), pp.79-82. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146443>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی