برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  11 , شماره  40 ; از صفحه 9 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و زنان شاغل خدماتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
چکیده: 
طرح مساله: در اين مقاله به بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتي و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران پرداخته شده است.روش: مطالعه حاضر در چارچوب مطالعه علي مقايسه اي (هم گروهي تاريخي) انجام يافت. براي اين منظور تعداد 120 زن سرپرست خانوار در دو گروه شاغل خدماتي و تحت پوشش سازمان بهزيستي در شهر تهران با توجه به معيارهاي پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه دموگرافيك و پرسش نامه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت (who) با عنوان WHO, QOL-BREF استفاده شد. به منظور تجزيه اطلاعات حاصله از آزمون هاي كلمونگراف، اسميرنف، آزمون تي، آزمون همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يك طرفه (One way Anova) استفاده شد.يافته ها: بر اساس اطلاعات استخراج شده از تحقيق، زنان سرپرست خانوار شركت كننده در اين مطالعه در سن ميانسالي قرار داشتند. به طوري كه ميانگين سني زنان تحت پوشش 43.28 و زنان سرپرست شاغل خدماتي 40.5 سال بود. و از نظر وضعيت تحصيلي زنان تحت پوشش سازمان بهزيستي اكثرا بي سواد و زنان سرپرست خدماتي بيش ترين فراواني را در رده هاي راهنمايي و دبيرستان داشتند.از نظر كيفيت زندگي، مشخص شد كه هر دو گروه كيفيت زندگي متوسطي داشته اما كيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار شاغل نسبت به زنان سرپرست تحت پوشش وضعيت بهتري دارد. نمره ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي در دو گروه زنان سرپرست خانوار اختلاف معناداري نشان دادند (P<0.05) و در بعد سلامت محيطي در دو گروه زنان سرپرست اختلاف معناداري مشاهده نشد.نتايج: زنان سرپرست شاغل خدماتي و زنان سرپرست تحت پوشش داراي كيفيت زندگي متوسطي هستند اما در زنان شاغل خدماتي اين ميزان بالاتر مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تاتینابلداجی، ا.، و ستاره فروزان، آ.، و رفیعی، ح. (1390). کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی. رفاه اجتماعی, 11(40), 9-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146245Vancouver : کپی

تاتینابلداجی ام لیلا، ستاره فروزان آمنه، رفیعی حسین. کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی. رفاه اجتماعی. 1390 [cited 2022January25];11(40):9-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146245IEEE : کپی

تاتینابلداجی، ا.، ستاره فروزان، آ.، رفیعی، ح.، 1390. کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی. رفاه اجتماعی, [online] 11(40), pp.9-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146245. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 371 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی