برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خصوصيات مورفوفيزيولوژيک مرتبط با عملكرد ژنوتيپ هاي سورگوم دانه اي در شرايط تنش رطوبتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تنش رطوبتي بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيک مرتبط با عملكرد سورگوم پژوهشي در سه آزمايش (شرايط عادي، تنش رطوبتي در مرحله زايشي و تنش رطوبتي در مرحله رويشي) در مرکز تحقيقات کشاورزي خراسان رضوي در سال 1386 انجام گرفت. اين آزمايش ها بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ده ژنوتيپ سورگوم دانه اي به اجرا درآمد. در آزمايش عدم تنش، آبياري به روش معمول انجام شد. دو آزمايش تنش شامل (1) آزمايش تنش در مرحله رشد زايشي (از آغاز گلدهي تا خميري نرم)، (2) آزمايش تنش در مرحله رشد رويشي (از مرحله 4 برگي تا آغاز گلدهي) بودند که آبياري در طول دوره تنش صورت نپذيرفت. صفات مورد نظر شامل تاريخ گلدهي، ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور، قطر ساقه، طول خوشه، وزن دانه تک بوته، وزن صد دانه و وزن بيولوژيک بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند نتايج نشان داد براي کليه صفات مورد بررسي به جز وزن دانه تک بوته و وزن صد دانه تفاوت معني داري در سطح 1% بين اين ژنوتيپ ها در هر سه محيط وجود داشت. وزن دانه تک بوته به ميزان 11 و 42.4 درصد به ترتيب در شرايط تنش در مرحله زايشي و رويشي نسبت به شرايط بدون تنش کاهش داشت. دو صفت ارتفاع و تعداد روز تا گلدهي در کليه شرايط همبستگي مثبت و بسيار معني داري با وزن بيولوژيک تک بوته داشتند. نتايج برازش معادله رگرسيون خطي چند متغييره نيز نشان داد که تعداد روز تا گلدهي به عنوان متغير مستقل به نحو بسيار مطلوبي تغييرات وزن بيولوژيک تک بوته را به عنوان متغير وابسته در هر سه محيط بدون تنش (P<0.01، adj R2=0.86)، تنش در مرحله زايشي (P<0.01، adj R2=0.79) و تنش در مرحله رويشي (P<0.01، adj R2=0.53) تبيين و توصيف کرد. نتايج تجزيه کلاستر دسته بندي متفاوتي از ژنوتيپ ها را در سه مرحله ارائه داد که حاکي از تنوع ژنتيکي اين صفات و امکان استفاده از آنها در برنامه هاي اصلاح سورگوم پس از مطالعات لازم در مورد والدين مناسب و نحوه توارث اين صفات مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

بهشتی، ع.، و بارویی، ز. (1389). خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگوم دانه ای در شرایط تنش رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران, 8(3), 559-568. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146241Vancouver : کپی

بهشتی علیرضا، بارویی زینب. خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگوم دانه ای در شرایط تنش رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران. 1389 [cited 2021April22];8(3):559-568. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146241IEEE : کپی

بهشتی، ع.، بارویی، ز.، 1389. خصوصیات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های سورگوم دانه ای در شرایط تنش رطوبتی. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 8(3), pp.559-568. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146241. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی