برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 38 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

سالمونلا انتريکا: سروتايپينگ، الگوي مقاومت دارويي و بتالاکتامازهاي وسيع الطيف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فارس، ایران
 
چکیده: 

زمينه: بيش از 2400 سروتايپ سالمونلا شناسايي شده است که مهم ترين سروتايپ هاي انساني در گروه سالمونلا انتريکا قرار مي گيرند. درمان دارويي سالمونلوزيس محدود به بيماري حاد و تب تيفوئيد است. پس از شناسايي اولين سويه مقاوم سالمونلا، امروزه، گزارش هاي مبني بر وجود انواع مقاومت هاي دارويي و به خصوص بتالاکتامازهاي وسيع الطيف از سراسر دنيا ارايه مي شود. منظور از اين مطالعه سروتايپينگ، بررسي الگوي مقاومت دارويي و ارزيابي بتالاکتامازهاي وسيع الطيف سالمونلا انتريکا جداشده از نمونه هاي باليني بوده است.
مواد و روش ها: در يک دوره زماني
18ماهه، اقدام به جمع آوري نمونه هاي مدفوع و کشت بر روي محيط هاي افتراقي و اختصاصي نموديم. ايزوله ها توسط کيت سروتايپينگ، ارزيابي شدند. پس از انجام آنتي بيوگرام، توسط نوارهاي E-test، MIC موارد مقاوم تعيين گرديد. با استفاده از ديسک هاي ESBL و سينرژي Double- Disk، وجود فنوتايپ بتالاکتاماز وسيع الطيف بررسي شد.
نتايج: تعداد 96 سويه باليني سالمونلا انتريکا شامل 35 سويه
Typhimurium ، 22 سويه Enteritidis، 11 سويه Typhi، 8 سويه Paratyphi B، 4 سويه Newport، 3 سويه Derby، 1 سويه Virchow، 1 سويه Infantis و 11 مورد Untypable شناسايي گرديد. در ۶۰ مورد مقاومت به حداقل يک آنتي بيوتيک وجود داشت؛ از اين ميان، 45 سويه واجد مقاومت چندگانه دارويي بودند. بيشترين مقاومت نسبت به آمپي سيلين ديده شد، اين در حالي بود که هيچ مقاومتي نسبت به ايمي پنم و سيپروفلوکساسين وجود نداشت. نتايج بررسي ESBL ها حاکي از وجود 5 مورد مقاومت به سفوتاکسيم و 4 مورد مقاومت نسبت به سفتازيديم بود.
بحث: با انجام مطالعات اپيدميولوژيک بر روي سروتايپينگ سالمونلا و بررسي الگوي مقاومت دارويي، مي توان شيوع و گسترش مقاومت هاي دارويي (بالاخص در مورد سويه هاي مشترک بين انسان و دام) را با ارايه رژيم دارويي مناسب، کنترل نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 374
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی