برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 13 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي راندمان حذف BOD در سامانه تالاب هاي مصنوعي حاوي دو گونه گياه آبزي (Phragmites australis) و ( Typha latifolia) (مطالعه موردي: دزفول)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، گروه مهندسی آب، دزفول، ایران
 
چکیده: 

استفاده از توانايي سامانه هاي طبيعي در محيط زيست جهت حل مشکلات بشر همواره مورد توجه بوده است. سامانه ني زارهاي مصنوعي سامانه هايي هستند که با استفاده از گياهان آبزي و بستر مناسب مي توانند آلاينده هاي مختلف در فاضلاب هاي مختلف را به طور موثري پالايش کنند. در اين تحقيق از دو گونه گياهي (Phragmites australis) و (Typha latifolia) جهت کشت در دو سامانه در شرايط آب و هوايي گرم و خشک دزفول استفاده و راندمان حذف BOD با غلظت 120 ميلي گرم در ليتر در چهار زمان ماند متفاوت 0.75، 1.5، 3.5 و 7 روزه و در سه تکرار در اين دو سامانه با نمونه شاهد (سامانه بدون گياه) مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج مقايسه ميانگين تاثير نوع سامانه، زمان ماند فاضلاب و اثر متقابل اين دو عامل بر حذف BOD نشان داد که تاثير نوع سامانه و زمان ماند فاضلاب بر راندمان حذف BOD در سطح اطمينان 99 درصد معني دار مشاهده شد، ولي تاثير عامل اثر متقابل اين دو عامل معني داري نبود. علاوه بر اين با افزايش زمان ماند هيدروليکي راندمان حذف BOD نيز بالاتر رفت. نتايج تحقيق نشان داد که در زمان ماند 7 روز، راندمان حذف BOD از فاضلاب در سامانه هاي حاوي گونه هاي گياهي (Phragmites australis)،(Typha latifolia و سامانه شاهد به ترتيب 91.5، 82.5 و 53.6 درصد مشاهده گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی