برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 45 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus و Pseudomonas روي قارچ Phytophthora capsici عامل بوته ميري فلفل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين تحقيق قارچ عامل بيماري از طوقه هاي پوسيده فلفل جداسازي و Phytophthora capsiciتشخيص داده شد. در مجموع 151 جدايه باكتريايي از ريزوسفر گياهان مختلف جدا شد كه 37 جدايه متعلق به باكتريهاي گرم مثبت و سودوموناسهاي فلورسانت با استفاده از روش كشت متقابل توانايي آنتاگونيستي عليه قارچ P.capsici نشان دادند. از ميان جدايه هاي آنتاگونيست 6جدايه با بيشترين تأثير روي قارچ P.capsici جهت مطالعات بعدي انتخاب شد. براساس آزمونهاي بيوشيميايي، فيزيولوژيكي و مرفولوژيكي، جدايه هاي 1083 و Pseudomonas fluorescens,D و جدايه هاي 1061,2001,BS و Bacillus subtilis,703 تشخيص داده شدند. دو جدايه 1083 و D توانستند از طريق توليد آنتي بيوتيك و متابوليتهاي فرار، از رشد ميسليوم قارچ P.capsici در شرايط آزمايشگاه جلوگيري نمايند. جدايه 1083 روي محيط كينگ ب (KB) حاوي 25 ميكرومول كلريد آهن توليد سيدروفور نمود و از رشد قارچ Geotrichum candidum ممانعت نمود در حاليكه جدايه D در هيچيك از غلظت هاي كلريد آهن نتوانست توليد سيدروفور كند. در آزمايش اثر متابوليتهاي مايع جدايه هاي B.subtilis روي قارچ P.capsici جدايه هاي BS و2001 بيشترين و جدايه 1061 كمترين تأثير ر ادر جلوگيري از رشد ميسليوم قارچ فوق داشتند. متابوليتهاي فرار كليه جدايه هاي B.subtilis از رشد ميسليوم قارچ P.capsici ممانعت به عمل آوردند و ميزان بازدارندگي هر يك از جدايه ها تحت تآثير محيط كشت مورد استفاده بود. در آزمايش بررسي توليد سيانيد هيدروژن (HCN) توسط جدايه هاي آنتاگونيست، تنها جدايه هاي P.fluorescens توانايي توليد سيانيد هيدروژن را داشتند. در مجموع باكتريهاي آنتاگونيست بخصوص جدايه هاي B.subtilis از كارايي مؤثري در جلوگيري از رشد ميسليوم قارچ عامل بيماري در محيط كشت برخوردار بودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امتی، ف.، و شریفی تهرانی، ع.، و محمدی، م.، و حجارود، ق.، و زاد، س. (1382). تاثیر آنتاگونیستی جدایه های Bacillus و Pseudomonas روی قارچ Phytophthora capsici عامل بوته میری فلفل. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, 10(4), 45-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14570Vancouver : کپی

امتی فرخنده، شریفی تهرانی عباس، محمدی مجتبی، حجارود قربانعلی، زاد سیدجواد. تاثیر آنتاگونیستی جدایه های Bacillus و Pseudomonas روی قارچ Phytophthora capsici عامل بوته میری فلفل. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 1382 [cited 2021May08];10(4):45-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14570IEEE : کپی

امتی، ف.، شریفی تهرانی، ع.، محمدی، م.، حجارود، ق.، زاد، س.، 1382. تاثیر آنتاگونیستی جدایه های Bacillus و Pseudomonas روی قارچ Phytophthora capsici عامل بوته میری فلفل. علوم کشاورزی و منابع طبیعی, [online] 10(4), pp.45-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14570. 

 
بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی