برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 41 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه فعاليت ضد ميکروبي عصاره اتانولي، آبي و جوشانده تعدادي گياهان دارويي استان گلستان عليه فعاليت باکتري استافيلوکوکوس اورئوس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، واحد گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در طول تاريخ بشري، بسياري از بيماري هاي عفوني به طور سنتي با داروهاي گياهي درمان شده اند، به طوري که امروزه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه داروهاي گياهي نقش اصلي را در درمان اوليه ايفا مي کنند. اين مطالعه نيز با توجه به تنوع زيستي گياهان در استان گلستان به منظور بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره الکلي، آبي و جوشانده تعدادي گونه از گياهان دارويي استان عليه سويه هاي باليني و استاندارد استافيلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متي سيلين و مقايسه بين آن ها و نيز تعيين گياه مناسب جهت مطالعات بعدي انجام شده است.
روش تحقيق: در اين تحقيق عصاره الکلي به روش پرکولاسيون و عصاره آبي با استفاده از دستگاه بن ماري و جوشانده گياهان نيز به روش جوشاندن تهيه شد. بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره گياهان عليه سويه هاي
MRSA و MSSA به روش انتشار در آگار و به کمک ديسک صورت گرفت و هر آزمون سه بار تکرار گرديد. خاصيت ضدباکتريايي عصاره ها با هم مقايسه گرديد. سپس با استفاده از روش حداقل غلظت بازدارنده از رشد (MIC) تعيين شد.
نتايج و بحث: از بين 23 گونه گياهي مورد بررسي عصاره اتانولي سياه دانه
Nigella sativa ، اکاليپتوسEucalyptus globulus ، گل راعيHypericum perforatum ، انارPunica granatum ، گز Tamarix aphylla، زرشکBerberis vulgaris ، درمنه Atremisia dracunculus و اسپندPeganum harmala  در روش انتشار ديسک بهترين اثر را نشان دادند و در بررسي عصاره آبي گياهان بهترين اثر مربوط به عصاره آبي گياهان انار، درمنه و اکاليپتوس و در مورد جوشانده گياهان بهترين اثر ضدباکتريايي مربوط به جوشانده گياهان انار، اکاليپتوس، درمنه، زرشک و گز مي باشد. به طور کلي عصاره الکلي گياهان اثر ضدباکتريايي بهتري را نسبت به ساير عصاره ها نشان دادند و در همه موارد اثر ضدباکتريايي عصاره ها با آنتي بيوتيک و وانکومايسين که به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بود، مقايسه گرديد که در مورد گياهان موثر در اکثر موارد تاثير ضدباکتريايي آن ها بيش از وانکومايسين 30 ميکروگرمي بوده و در اغلب گياهان فعاليت ضدباکتريايي آن ها عليه سويه هاي MRSA بيش از MSSA بود و در ارزيابيMIC ، پوست ميوه انار و پائين تر از ساير انواع عصاره ها بود(MIC=0.01 mg/ml) .
توصيه کاربردي/ صنعتي: با توجه به اثر ضد باکتريايي بسيار خوب تعيين اثرات باليني آن ها در طرح هاي تجربي ضروري است. در نهايت عصاره پوست انار در دو روش بررسي، داراي خاصيت ضد باکتريايي مناسبي استافيلوکوکوس اورئوس بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفاهانی لنگرودی، ع.، و عطایی کچویی، م.، و دادگر، ت.، و قائمی، ع.، و ربیعی، م. (1389). مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی, آبی و جوشانده تعدادی گیاهان دارویی استان گلستان علیه فعالیت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. داروهای گیاهی, 1(4), 41-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145670Vancouver : کپی

صفاهانی لنگرودی علیرضا، عطایی کچویی مهرداد، دادگر تینا، قائمی عزت اله، ربیعی محمد. مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی, آبی و جوشانده تعدادی گیاهان دارویی استان گلستان علیه فعالیت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. داروهای گیاهی. 1389 [cited 2021August01];1(4):41-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145670IEEE : کپی

صفاهانی لنگرودی، ع.، عطایی کچویی، م.، دادگر، ت.، قائمی، ع.، ربیعی، م.، 1389. مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی, آبی و جوشانده تعدادی گیاهان دارویی استان گلستان علیه فعالیت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس. داروهای گیاهی, [online] 1(4), pp.41-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145670. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 467 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی