برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مديريت سود و مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين مديريت سود و مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين پژوهش براي اندازه گيري مديريت سود، از مدل تعديل شده جونز، براي جمع آوري داده هاي مربوط به متغير مسووليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه سينگاپکدي و همکاران (1996) و براي گردآوري داده هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) به دليل پايايي و روايي بالاي آن ها استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 115 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1387-1381 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه ها، از مدل هاي رگرسيوني و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين مسووليت پذيري اجتماعي شرکت و مديريت سود، رابطه منفي وجود دارد و حدود 16% از تغييرات مسووليت پذيري اجتماعي شرکت به طور معکوس تحت تاثير متغيرهاي اندازه شرکت، منابع مالي و مديريت سود مي باشد. همچنين عملکرد مالي شرکت با مديريت سود رابطه مثبت و با مسووليت پذيري اجتماعي شرکت، رابطه منفي و معکوس داشته، ولي مسووليت پذيري اجتماعي شرکت در کنار مديريت سود، باعث کاهش اثر معکوس مسووليت پذيري اجتماعي شرکت بر عملکرد مالي، يعني بهبود عملکرد مالي شرکت شده است. در نهايت، تعهدات سازماني با مديريت سود و عملکرد مالي شرکت رابطه منفي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 631
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی