برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات عمليات پرورشي در توده مديريت شده و توده شاهد (مطالعه موردي: قطعات 2 و 13 سري برنجستانک)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس
 
چکیده: 

پرورش جنگل در حقيقت مهمترين قسمت فعاليت هاي جنگل شناسي کاربردي محسوب مي شود و کليه مسايل مربوط به تربيت و اصلاح ساختار توده هاي جنگلي را شامل مي شود. با اجراي عمليات پرورشي مقاومت و پايداري درختان در برابر آسيب هاي طبيعي افزايش يافته و با ايجاد شرايط مناسب براي درختان باقيمانده، رشد قطري و ارتفاعي و در نتيجه توليد چوب آنها افزايش مي يابد. در اين تحقيق، ويژگي هاي کمي و کيفي گونه افراپلت در توده شاهد يا مديريت نشده (قطعه 2) و توده مديريت شده (قطعه 13) سري 2 برنجستانک مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفت. مساحت هر قطعه 30 هکتار، روش آماربرداري سيستماتيک با نقطه شروع تصادفي، ابعاد شبکه 100×100 متر و مساحت هر پلات نمونه برداري 4 آر مي باشد. نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين تعداد در هکتار در توده شاهد، 1365 اصله و در توده مديريت شده، 977 اصله مي باشد. ميانگين قطر درختان 13.45 سانتي متر در توده شاهد و 16.40 سانتي متر در توده مديريت شده مي باشد. ميانگين حجم در هکتار 164.2 مترمکعب در توده شاهد و 188.5 مترمکعب در توده مديريت شده است. ضريب پايداري توده شاهد 105.5 درصد و در توده مديريت شده 99.4 درصد محاسبه گرديد. آزمون هاي آماري نشان داد که بين ميانگين پارامتر هاي کمي دو توده در سطح اعتماد 95% اختلاف معني داري وجود دارد. از نظر کيفي، وضعيت کيفيت تنه، تقارن تاج، سلامت تاج و آشکوب بندي درختان موجود در قطعه مديريت شده داراي شرايط بهتري نسبت به درختان توده شاهد مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

کیالاشکی، ع.، و اسدپوراتویی، د. (1390). بررسی اثرات عملیات پرورشی در توده مدیریت شده و توده شاهد (مطالعه موردی: قطعات 2 و 13 سری برنجستانک). علوم و فنون منابع طبیعی, 6(1), 75-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145599Vancouver : کپی

کیالاشکی علی، اسدپوراتویی داوود. بررسی اثرات عملیات پرورشی در توده مدیریت شده و توده شاهد (مطالعه موردی: قطعات 2 و 13 سری برنجستانک). علوم و فنون منابع طبیعی. 1390 [cited 2021April12];6(1):75-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145599IEEE : کپی

کیالاشکی، ع.، اسدپوراتویی، د.، 1390. بررسی اثرات عملیات پرورشی در توده مدیریت شده و توده شاهد (مطالعه موردی: قطعات 2 و 13 سری برنجستانک). علوم و فنون منابع طبیعی, [online] 6(1), pp.75-87. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145599>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی