برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 135 تا صفحه 143 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي (دروني، بيروني) و جنسيت با اضطراب مرگ در بين دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي (دروني، بيروني) و جنسيت با اضطراب مرگ در بين دانشجويان انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي بود. 400 نفر (200 نفر زن، 200 نفر مرد) به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب، و مقياس اضطراب مرگ و پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت را تکميل کردند. براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از روش هاي آماري مجذور کاي و تحليل واريانس دوراهه استفاده شد. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بين جنسيت و وضعيت جهت گيري مذهبي رابطه معني داري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل واريانس نشان دهنده معني دار نبودن تعامل بين وضعيت جهت گيري مذهبي و جنسيت در اضطراب مرگ بود. اما اثرهاي اصلي وضعيت جهت گيري مذهبي و جنسيت بر اضطراب مرگ معني دار بود؛ به اين معني که دانشجويان با جهت گيري مذهبي دروني نسبت به دانشجويان با جهت گيري مذهبي بيروني داراي اضطراب مرگ پايين تر و دانشجويان زن نسبت به مرد داراي اضطراب مرگ بالاتري بودند. با توجه به نقش جهت گيري مذهبي در سلامت روان به نظر مي رسد مسوولين فرهنگي بايد به آن توجه ويژه اي نمايند و برنامه هاي خاصي را در اين راستا پيش بيني کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 345
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی