برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 45 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روش بيوشيمي مولکولي براي تشخيص سل در مايع پلور از نمونه بيماران پلورال افيوژن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران پزشکی، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پلورال افيوژن، در زمينه کثيري از بيماري ها رويت مي گردد که دو گروه عمده آن، بدخيمي ها و سل مي باشند. در مطالعه حاضر به منظور بررسي سودمندي تشخيص اندازه گيري ايزوآدنوزين دي آميناز (ADA) و آنزيم هاي آن و اينترفرون گاما آزمون در مايع پلور با توجه به علل مختلف در جامعه ايران روي بيماران پلورال افيوژن انجام شد و مقايسه آن روي سه گروه بيماران سل افيوژني، بدخيمي ها و بيماران غير سلي انجام گرديد.
مواد و روش ها: روش انجام مطالعه توصيفي - تحليلي و به صورت انتخاب 3 گروه با روش
Cross-Sectional انجام گرديد. تعداد 103 بيمار مبتلا به پلورال افيوژن، سل و غير سلي مورد بررسي قرار گرفت. 60 نفر مرد و بقيه زن بودند در 46% از بيماران (45 بيمار) بر اساس تعريف مطالعه، سل پلور تشخيص داده شد. آدنوزين دي آميناز (ADA1)، ايزوآنزيم آدنوزين دي آميناز (ADA2) و غلظت اينترفرون گاما توسط برنامه هاي آناليزي و منحني ها تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: افزايش از هر سه شاخص آنزيمي بيماران سلي مشاهده شد، ولي در بيماران غير سلي اين افزايش تشخيص داده نشد. برش مقدار براي آدنوزين دي آميناز، ايزوآنزيم آدنوزين دي آميناز و اينترفرون گاما به ترتيب 40، 26 و 299 پيکوگرم بر ميلي ليتر بود. افزايش قابل توجهي در ميزان آنزيم هاي آدنوزين دي آميناز، ايزوآنزيم آدنوزين دي آميناز در بيماران سلي نسبت به بيماران با عفونت هاي بدخيمي نمايش داده شد. متوسط غلظت اينترفرون گاما در مايع پلور بيماران سلي 1514.2 پيکوگرم بر ميلي ليتر (931.2-2187.5 پيکوگرم بر ميلي ليتر) بود که ده برابر بيشتر از مقدار متوسط از گروه ديگر از بيماران بود. تفاوت معني داري بين بيماران مبتلا به عفونت بدخيم و افراد بيمار غير سلي وجود داشت
.
نتيجه گيري:
ADA2، ADA مايع پلور يک تست تشخيصي با حساسيت و اختصاصيت مناسب براي تشخيص التهاب پلوراي سلي مي باشد و اندازه گيري هر سه مارکر آنزيمي نشانگر عملکرد بالاي تشخيصي براي سل در بيماران مبتلا به سل پلور بوده و بالا بودن ميزان ADA بيش از 95% احتمال بيماري سل را تاييد مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ذاکربستان آباد، س.، و خسروانی، د.، و قلمی، م.، و رحیمی، م.، و فلاح، ا.، و انصاری، ه. (1389). ارزیابی روش بیوشیمی مولکولی برای تشخیص سل در مایع پلور از نمونه بیماران پلورال افیوژن. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, 1(1), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145425Vancouver : کپی

ذاکربستان آباد سعید، خسروانی دنیا، قلمی مصطفی، رحیمی محمدکریم، فلاح ایمان، انصاری هانی. ارزیابی روش بیوشیمی مولکولی برای تشخیص سل در مایع پلور از نمونه بیماران پلورال افیوژن. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی. 1389 [cited 2021October28];1(1):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145425IEEE : کپی

ذاکربستان آباد، س.، خسروانی، د.، قلمی، م.، رحیمی، م.، فلاح، ا.، انصاری، ه.، 1389. ارزیابی روش بیوشیمی مولکولی برای تشخیص سل در مایع پلور از نمونه بیماران پلورال افیوژن. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, [online] 1(1), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145425. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی