برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  27-2 , شماره  3 ; از صفحه 251 تا صفحه 267 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ نشاکاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه چهار رقم کلزا (.Brassica napus L) به عنوان کشت دوم در منطقه رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات برنج، رشت
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر تاريخ نشاکاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام کلزا اين پژوهش به مدت سه سال زراعي 86-1383 در اراضي شاليزاري موسسه تحقيقات برنج کشور در رشت به مرحله اجرا درآمد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل پنج تاريخ نشاکاري: اول آبان (ميانگين دماي محيط 17.3 درجه سانتي گراد)، 15 آبان (ميانگين دماي محيط 16.8 درجه سانتي گراد)، اول آذر (ميانگين دماي محيط 15 درجه سانتي گراد)، 15 آذر (ميانگين دماي محيط 10.1 درجه سانتي گراد) و 30 آذر (ميانگين دماي محيط 8.3 درجه سانتي گراد) به عنوان کرت هاي اصلي و ارقام هايولا 308، هايولا 401، آرجي اس 003 و ساري گل به عنوان کرت هاي فرعي منظور شدند. نشاکاري کلزا به صورت دستي در مرحله 5 تا 6 برگي انجام گرفت. فواصل بين رديف و روي رديف به ترتيب، 25 و 8 سانتي متر در نظر گرفته شد. تجزيه واريانس مرکب داده ها نشان داد که اثر سال، تاريخ هاي نشاکاري و ارقام کلزا بر صفات مورد بررسي معني داري بود. تاريخ نشاکاري دوم با ميانگين 2740 کيلوگرم در هکتار و هايولا 401 با ميانگين 2852 کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را دارا بودند. هيبريد هايولا 401 در تاريخ نشاکاري دوم با ميانگين 3247 کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. هايولا 308 در تاريخ نشاکاري پنجم با ميانگين 151 روز نسبت به ساير ارقام زودرس تر بود. رقم هايولا 401 بالاترين شاخص برداشت روغن (15.25 درصد) را نيز به خود اختصاص داد. نتايج اين تحقيق نشان داد که اين چهار رقم کلزا را مي توان در روش کشت نشايي با موفقيت در تاريخ هاي اول آبان تا اول آذر (به ترتيب با ميانگين دماي محيط 15 تا حدود 17 درجه سانتي گراد) کشت نمود و کشت در اواسط آبان (ميانگين دماي محيط 16.8 درجه سانتي گراد) حداکثر عملکرد را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی