نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

هم بستگي و تجزيه عليت عملکرد دانه و صفات مهم زراعي ارقام بهاره کلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، گروه زراعت، شوشتر، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل هم بستگي هاي بين عملکرد دانه و برخي صفات مهم زراعي در 12 رقم كلزاي بهاره، در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تكرار در سال زراعي 89-1388 اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين ارقام از نظر صفات مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد، كه بيانگر وجود تنوع ژنتيكي بين ارقام مي باشد. نتايج حاصل از هم بستگي هاي ساده نشان داد که عملکرد دانه بيشترين هم بستگي مثبت را با وزن هزار دانه (**0.74) و تعداد دانه در غلاف (**0.72) داشت. هم بستگي عملکرد دانه با تعداد روز تا رسيدگي، تعداد روز تا گلدهي، ارتفاع بوته و درصد روغن منفي و معني دار بود (به ترتيب**65.-0، *35.-،*0.37- و*0.30-). بر اساس رگرسيون گام به گام که در آن صفت عملکرد دانه به عنوان متغير وابسته و ساير صفات به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند، ضريب تبيين مدل (0.934= (R2بود. صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف بيشترين ضريب تبيين را به خود اختصاص دادند (به ترتيب 0.547 و 0.177). نتايج تجزيه مسير نشان داد که صفات تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بيشترين اثر مستقيم مثبت را بر عملکرد دانه دارا بودند (به ترتيب **1.10 و *0.41). صفات تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بيشترين سهم را در تبيين تغييرات عملکرد دانه دارا بودند بنابراين مي توان از اين صفات بعنوان معيار انتخاب در برنامه هاي به نژادي کلزاي بهاره استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، م.، و قدرتی، غ. (1389). هم بستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات مهم زراعی ارقام بهاره کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی, 2(8), 61-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145230Vancouver : کپی

مرادی محمد، قدرتی غلامرضا. هم بستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات مهم زراعی ارقام بهاره کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1389 [cited 2022August09];2(8):61-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145230IEEE : کپی

مرادی، م.، قدرتی، غ.، 1389. هم بستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات مهم زراعی ارقام بهاره کلزا. فیزیولوژی گیاهان زراعی, [online] 2(8), pp.61-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145230. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی