4 SID.ir | تاثير مكمل اسيد لينولئيك مزدوج محافظت شده بر توليد شير، تركيبات آن و فراسنجه هاي خوني در گاوهاي هلشتاين
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير مكمل اسيد لينولئيك مزدوج محافظت شده بر توليد شير، تركيبات آن و فراسنجه هاي خوني در گاوهاي هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

اسيد لينولئيك مزدوج محافظت شده ممكن است سبب افزايش نسبت پروتئين به چربي در شير و بهبود بالانس انرژي در اوايل شيردهي گاو شود. به منظور بررسي اثرات استفاده از مكمل اسيد لينولئيك مزدوج (CLA) محافظت شده بر توليد، تركيبات شير و فراسنجه هاي خوني در گاوهاي شيري هلشتاين، تعداد 8 راس گاو شيري دو زايش و به بالاو در اوايل زايش با متوسط توليد حداقل 25 كيلوگرم در روز به طور كاملا تصادفي انتخاب و در 4 گروه در قالب طرح چرخشي متوازن دسته بندي شدند. آزمايش در 4 دوره 21 روزه شامل 7 روز عادت پذيري و 14 روز اعمال تيمار و نمونه گيري در نظر گرفته شد. تيمارهاي اعمال شده شامل سطوح 0، 50، 100 و 150 گرم در روز مكمل CLA (اسيد لينولئيك كونژوگه) به ازاي هر راس گاو بود. اعمال تيمارها باعث بروز نتايج معني داري در غلظت برخي از فراسنجه هاي خوني همچون كاهش كلسترول و C-LDL خون گرديد (p<0.05)، در حاليكه ميزان بتاهيدروكسي بوتيريك اسيد، گلوكز، HDL-C، VLDL-C و تري گليسيريد خون در اثر استفاده از اين مكمل تغيير معني داري از نظر آماري نشان نداد (p>0.05). ميزان توليد شير به طور معني داري در اثر اعمال تيمارها افزايش يافت (p<0.05) و تيمار 100 گرم، بيشترين افزايش را از خود نشان داد. درصد چربي شير گاوهاي مورد آزمايش در اين طرح همراه با افزايش غلظت تيمارها به طور معني داري كاهش يافت (p<0.001). اثر معني داري از نظر آماري در غلظت پـروتئيـن و ميـزان مـواد جامد بدون چربي و دانسيته شير در اثر اعمال تيمارها مشاهده نشد. با توجه به افزايش توليد شير، كاهش غلظت برخي فراسنجه هاي خوني و غني شدن شير توليدي با ايزومرهاي مفيدتر اين اسيد چرب، استفاده از اين مكمل در جيره غذايي گاو شيري توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی