برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 27 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

کمال گرايي و خشم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه ابعاد کمال گرايي و خشم مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي پژوهش حاضر مطالعه نوع رابطه کمال گرايي خودمحور، کمال گرايي ديگرمحور و کمال گرايي جامعه محور با ابعاد خشم شامل خشم صفت، خشم حالت، خشم دروني، خشم بيروني، مهار خشم دروني و مهار خشم بيروني در يک نمونه دانشجويي بود. دويست و چهل و دو دانشجوي دانشگاه تهران (142 دختر و 100 پسر) در اين پژوهش شرکت کردند. از دانشجويان خواسته شد مقياس كمال گرايي چندبعدي تهران (TMPS) و مقياس خشم چندبعدي تهران (TMAS) را تکميل کنند. براي تحليل داده هاي پژوهش از شاخص ها و روش هاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين كمال گرايي خودمحور و جامعه محور با شاخص هاي خشم همبستگي مثبت و با شاخص هاي مهار خشم همبستگي منفي وجود دارد، در حالي که بين كمال گرايي ديگرمحور با شاخص هاي خشم و مهار خشم همبستگي معنادار وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 746
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی