برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روش هاي پيشگيري از بارداري در بارداري هاي ناخواسته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت مادر و کودک، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه: حاملگي ناخواسته مشکلي جهاني مي باشد که بر زندگي زنان، خانواده آنها و در نهايت اجتماع تاثيرگذار است. هدف از پژوهش حاضر تعيين فراواني و نحوه استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري در خانم ها با حاملگي ناخواسته مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1385 بوده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي مي باشد که بر روي 900 نفر از مراجعين با حاملگي ناخواسته به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1385 صورت گرفت. نمونه گيري به صورت تصادفي ساده انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود. داده ها با استفاده ازنرم افزار آماري
SPSS و به کارگيري آمار توصيفي، آزمون هاي کاي اسکوير و تي تست تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بر اساس يافته ها، 9/93% از واحدهاي پژوهش از روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي کرده اند. شايع ترين روش هاي مورد استفاده به ترتيب شامل روشهاي هورموني 1/38%، طبيعي 9/31%، کاندوم 8/19%، شيردهي 4/4
%، %3.6 iud، اورژانسي 9/1% و ريتميک 4/0% بوده اند. مهمترين موارد منجر به شکست در استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري از ديدگاه واحدهاي پژوهش شامل استفاده نامنظم و نادرست در استفاده کنندگان از روشهاي هورموني و کاندوم، عدم کنترل در استفاده کنندگان از IUD و اشتباه در محاسبه تاريخ در روش ريتميک بوده است.
نتيجه گيري: اکثر واحدهاي پژوهش ضمن محافظت از بارداري، بارداري هاي ناخواسته را تجربه کرده بودند. لزوم آموزش هاي بيشتر در خصوص استفاده مناسب از روش هاي پيشگيري از بارداري احساس مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 439
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی