برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نيازسنجي و تعيين اولويت هاي آموزشي دانش آموزان و دبيران مقطع راهنمايي در زمينه محيط زيست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق به شناسايي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي دبيران و دانش آموزان در زمينه محيط زيست پرداخته مي شود. اين تحقيق با هدف شناخت نيازها و اولويت هاي آموزشي دانش آموزان و دبيران مربوط در مورد محيط زيست انجام گرفته است.
نوع تحقيق كاربردي و روش تحقيق صورت گرفته توصيفي پيمايشي و روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه مي باشد. براي تعيين روايي پرسشنامه از نظر اساتيد دانشگاه پيام نور، كارشناسان و دبيران آموزش و پرورش استفاده گرديده و همچنين ضريب پايايي پرسشنامه
0.78 مي باشد كه از طريق آلفاي كرانباخ به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه شامل دو گروه دانش آموزان و دبيران مقطع راهنمايي شهر تهران مي باشد. نمونه ها به روش خوشه اي از 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز شهر تهران (شامل مناطق 2، 3، 6، 8 و 17) انتخاب شده است. نمونه آماري شامل 300 دانش آموز دختر و 200 دانش آموز پسر و همچنين 60 نفر دبير زن و 40 نفر دبير مرد مي باشد.
از روش هاي آمار توصيفي براي توصيف داده ها و از آمار استنباطي
t گروهاي مستقل، براي مقايسه ميانگين دو گروه دانش آموز و دبير استفاده شده است. اطلاعات جمع آوري شده از طريق نرم افزار spss14 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه دانش آموزان و دبيران نياز به کسب دانش و آگاهي هاي بيشتري در زمينه مسايل مربوط به محيط زيست دارند. ضمنا با اين که دبيران از سطح دانش بالاتري نسبت به دانش آموزان برخوردارند، اما بايد به شناخت و آگاهي بيشتري دست پيدا کنند.
برنامه هاي آموزشي ارايه شده در كتب درسي دانش آموزان مقطع راهنمايي آگاهي و شناخت كافي در دانش آموزان در زمينه محيط زيست ايجاد نمي كند.و محتواي كتب درسي را در اين زمينه بايد افزايش داد. و براي افزايش محتواي كتب بايد دامنه اي مطلوب از دانش ها، مفاهيم، شناخت ها، مهارت ها، تجربه ها، نگرش ها و علاقه مندي هاي دانش آموزان را در نظر گرفت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شبیری، س.، و سرمدی، م.، و شریفیان، ش. (1389). نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست, 12(4 (مسلسل 47)), 143-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144980Vancouver : کپی

شبیری سیدمحمد، سرمدی محمدرضا، شریفیان شیوا. نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست. 1389 [cited 2021April20];12(4 (مسلسل 47)):143-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144980IEEE : کپی

شبیری، س.، سرمدی، م.، شریفیان، ش.، 1389. نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست. علوم و تکنولوژی محیط زیست, [online] 12(4 (مسلسل 47)), pp.143-150. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144980. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 535 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی