برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مهارتهاي ارتباطي دستياران تخصصي دندانپزشكي و تاثير آن بر رضايتمندي بيماران در دانشگاه علوم پزشكي مشهد (1383)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مشهد خیابان دانشگاه ساختمان قریشی
 
چکیده: 
مقدمه: برقراري ارتباط موثر بين پزشك و بيمار بر جنبه‌هاي مختلف پزشكي تاثير مثبت داشته و موجب افزايش رضايتمندي بيماران مي‌شود. امروزه در آموزش پزشكي مهارتهاي ارتباطي به كادر پزشكي به منظور تقويت دانش، نگرش و مهارتهاي ارتباطي آنها تاكيد مي‌گردد. در حال حاضر تمركز بر مراقبت‌هاي فني و محدوده وسيع آن سبب شده است كه پزشكان بطور سنتي از روشهاي ارتباطي غير مؤثر استفاده نموده و در نتيجه مشكلات كليدي و عمده بيماران به روشني مشخص نمي‌گردد. اين مطالعه به منظور بررسي و تحليل مهارتهاي ارتباطي دستياران تخصصي دندانپزشكي و تاثير مهارتهاي آنان بر رضايتمندي بيماران انجام شده است. مواد و روش‌ها: براي انجام اين پژوهش 30 نفر دستيار سال اول دانشكده دندانپزشكي مشهد و 30 نفر از بيماران آنها كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مهارتهاي ارتباطي دستياران با استفاده از روش فيلم‌برداري و سيستم IAS ، چك ليست مشاهده‌اي تكميل گرديد. اطلاعات مربوط به رضايتمندي بيماران از طريق پرسشنامه جمع‌آوري شد. براي تعيين روايي ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات از روش اعتبار محتوا استفاده گرديد و پايايي ابزارها نيز به وسيله آزمون آلفاكرانباخ تاييد شد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌ها: در زمينه مهارتهاي ارتباطي در كل 43.3% در حيطه مهارتهاي رواني- اجتماعي 63.3%، در حيطه مهارتهاي تشخيصي 20% و در حيطه مهارتهاي مشاوره و آموزش 26.7% دستياران از وضعيت مطلوب برخوردار بوده‌اند. در كليه حيطه‌هاي مورد بررسي با بهبود وضعيت مهارتي دستياران ميانگين نمره رضايتمندي افزايش يافته است. آزمون آماري ANOVA در كل و در سه حيطه اختلاف معني‌داري را بين ميانگين نمره رضايت بيماران بر حسب وضعيت مهارت ارتباطي دستياران نشان داد .(P<0.05) آزمون همبستگي نيز وجود رابطه خطي بين مهارت ارتباطي و رضايتمندي را نشان داد. ضريب همبستگي براي مهارتهاي ارتباطي در كل و حيطه رواني- اجتماعي در سطح 0.01 و در حيطه تشخيصي و مشاوره در سطح 0.05 معني‌دار بود. معادله خط محاسبه شده نيز وجود همبستگي را تأييد كرد. نتيجه‌گيري: مهارتهاي ارتباطي جزء جدايي ناپذير مهارتهاي باليني پزشكان است. آنها مي‌توانند با بكارگيري صحيح مهارتهاي ارتباطي كلامي و غير كلامي مؤثر نظير احترام به بيمار، توجه و همدلي با بيمار، پرسيدن سؤالات باز، گوش كردن فعال و استفاده از كلمات قابل فهم براي بيماران اثر بخشي فرآيند مصاحبه پزشكي ودرمان و همچنين ميزان رضايتمندي بيماران را افزايش دهند. بديهي است دست‌اندركاران آموزش پزشكي بايستي دوره‌هاي آموزشي لازم براي تقويت مهارتهاي ارتباطي دانشجويان و كادر پزشكي را طراحي و اجرا نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عمادزاده، ع.، و یاوری، م.، و ابراهیم زاده، س.، و احمدیان، ن. (1383). بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 28(2-1), 69-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14457Vancouver : کپی

عمادزاده علی، یاوری مهری، ابراهیم زاده سعید، احمدیان ناهید. بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1383 [cited 2022January27];28(2-1):69-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14457IEEE : کپی

عمادزاده، ع.، یاوری، م.، ابراهیم زاده، س.، احمدیان، ن.، 1383. بررسی مهارتهای ارتباطی دستیاران تخصصی دندانپزشکی و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1383). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 28(2-1), pp.69-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14457. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 365 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی