برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
ارديبهشت 1390 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 411 تا صفحه 424 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميان بانک بذر خاک و پوشش گياهي رو زميني در يک جنگل معتدله خزان کننده آميخته در شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

در اين تحقيق ترکيب گياهي و اندازه بانک بذر خاک و ارتباط آنها با ترکيب پوشش گياهي رو زميني تعداد 52 رولوه از يک جنگل معتدله خزان کننده دست نخورده که نماينده اي از جنگل هاي هيرکاني در شمال ايران مي باشد ارزيابي گرديد. در مطالعه بانک بذر خاک با استفاده از روش پيدايش نهال، تعداد 63 گونه گياهي با متوسط تعداد 4202 بذر/ هاگ در مترمربع ثبت و شمارش گرديد. گونه هاي متامتي (Hypericum androsaemum)، کاردامين (Cardamine impatiens) و تمشک (Rubus hyrcanus) به همراه دو گونه سرخس ماده (Athyrium flix- femina) و سرخس پنجه اي (Pteris cretica) با اختصاص دادن 92 درصد از نهال هاي رويش يافته به ترتيب به عنوان فراوان ترين گونه هاي گياهي بانک بذر و بانک هاگ خاک منطقه محسوب مي شوند. به طور کلي در سطح منطقه تعداد 107 گونه گياهي از ترکيب پوشش گياهي رو زميني و بانک بذر خاک شناسايي و ثبت گرديد که از ميان آنها 33 درصد در هر دو بخش حضور مشترک داشته و تعداد 26 و 41 درصد به ترتيب فقط در يک بخش بانک بذر خاک و يا پوشش گياهي رو زميني حضور يافتند. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که بذور درختان غالب منطقه به همراه بذور گونه هاي چوبي زير اشکوب جنگل در بانک بذر دايمي خاک منطقه حضور نيافتند. بر مبناي ضريب تشابه جاکارد و بر اساس داده هاي کيفي حضور- غياب گونه ها، درجه تشابه گونه اي ترکيب گياهي بانک بذر خاک و پوشش گياهي رو زميني در سطح پايين (متوسط 24.3 درصد) ارزيابي گرديد. محاسبه ضريب اصلاح شدهc2 نشان داد که ميان ترکيب پوشش رو زميني و بانک بذر خاک تفاوت معني دار آماري وجود دارد. نتايج تحليل رج بندي DCA نشان داد که ترکيب پوشش گياهي رو زميني و بانک بذر خاک در فضاي دو محور اول رج بندي، دو گروه کاملا متمايز از يکديگر را ارائه مي دهند. نتايج تحقيق حاضر به طور کلي تصريح مي کند که درجه تشابه گونه اي بانک بذر خاک و پوشش گياهي رو زميني جنگل راش دارکلا در سطح پايين بوده و عدم وابستگي تجديد حيات ترکيب گياهي کنوني از بانک بذر خاک دايمي را تبيين مي سازد. بنابراين نتيجه گيري مي شود که بانک بذر خاک دايمي منطقه قابليت احيا ترکيب گياهي کنوني را ندارد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی