نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1389 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 223 تا صفحه 237 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مدلهاي تبخير تعرق مرجع با استفاده از اندازه گيري هاي لايسيمتري در يك اقليم نيمه خشك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
تعيين دقيق مقدار تبخير تعرق در بسياري از مطالعات بيلان آبي مورد نياز است. يكي از روش هاي موجود در اين زمينه استفاده از لايسيمترها مي باشد. با توجه به اقليم نيمه خشك استان كرمان در جنوب شرق ايران، تنها لايسيمتر عملياتي وزني- الكترونيكي كشور جهت محاسبه تبخير تعرق روزانه طي ماه اوريل فروردين 1383 تا ارديبهشت 1384 در سه دوره مختلف (کل سال، دوره نياز تبخيري زياد و دوره نياز تبخيري کم) مورد استفاده قرار گرفت. خطاي اندازه گيري معادل 1 كيلوگرم جرم آب يا 0.14 ميلي متر آب در مزرعه بوده است. داده هاي هواشناسي مورد نياز جهت محاسبه تبخير تعرق روزانه با گام زماني 10 دقيقه اي از يک ايستگاه هواشناسي خودکار در مجاورت محل لايسيمتر جمع آوري گرديد. ايستگاه خودکار و لايسيمتر در داخل مزرعه اي از چمن قرار داشتند. از داده هاي لايسيمتري جهت ارزيابي 6 معادله تبخير تعرق چمن شامل پنمن- مانتيث فائو- 56، پنمن- کيمبرلي 1996، بلاني کريدل فائو- 24، ماکينک، تشعشع فائو- 24 و هارگريوز- ساماني استفاده شد. آماره هاي جذر مربعات ميانگين خطا (RMSE) و نمايه توافق (d) براي انجام تحليل هاي آماري و مقايسه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد براي كل دوره سال، معادله FAO-24 تابش با داشتن RMSE=1.63 mmd-1 دقيق ترين روش بوده است. در دوره نياز تبخيري زياد، معادله FAO-24 تابش با مقادير RMSE=1.86 mmd-1 و 0.45 =d معادله ارجح جهت محاسبه ETo مي باشد. همچنين در طي دوره نياز تبخيري كم (شهريور 1383 تا ارديبهشت 1384) نيز همين معادله در مقايسه با ساير معادلات با داشتن آماره هاي RMSE=1.3 mmd-1 و 0.46=d در مقايسه با ساير روشهاي برتري داشته است. در هر سه مقطع زماني، معادله ماكينك عملكردي ضعيف داشته و براي اين منطقه قابل توصيه نيست.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بختیاری، ب.، و قهرمان، ن.، و لیاقت، ع.، و هوگنبوم، گ. (1389). ارزیابی مدلهای تبخیر تعرق مرجع با استفاده از اندازه گیری های لایسیمتری در یک اقلیم نیمه خشک. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی, 13(2), 223-237. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144312Vancouver : کپی

بختیاری ب.، قهرمان ن.، لیاقت عبدالمجید، هوگنبوم گریت. ارزیابی مدلهای تبخیر تعرق مرجع با استفاده از اندازه گیری های لایسیمتری در یک اقلیم نیمه خشک. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی. 1389 [cited 2022May29];13(2):223-237. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144312IEEE : کپی

بختیاری، ب.، قهرمان، ن.، لیاقت، ع.، هوگنبوم، گ.، 1389. ارزیابی مدلهای تبخیر تعرق مرجع با استفاده از اندازه گیری های لایسیمتری در یک اقلیم نیمه خشک. مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی, [online] 13(2), pp.223-237. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=144312. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی