5 SID.ir | شناسايي سبك ‌هاي رهبري مديران دانشگاه مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و راه‌ هاي ارتقاي عملكرد آنان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي سبك ‌هاي رهبري مديران دانشگاه مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و راه‌ هاي ارتقاي عملكرد آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونت پژوهشی - دانشکده پزشکی
 
چکیده: 
زمينه: يكي از مسائل عمده و مؤثر در اثربخشي‌ سازمان‌ها، اتخاذ سبك رهبري مناسب از سوي مديران است.
هدف: مطالعه به منظور شناسايي سبك‌هاي رهبري مديران دانشگاه علوم پزشكي قزوين و ارائه راه‌كارهاي مناسب جهت ارتقاي عملكرد آنان انجام شد.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش توصيفي- مقطعي كه در سال 1382 و 83 انجام شد، 387 نفر از كل 2612 نفر كاركنان دانشگاه جهت جمع‌آوري اطلاعات در مورد 24 مدير سطح مياني با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت تحليل داده‌ها، مديران در سه گروه كاري " اداري- مالي" ، " دارو، درمان و بهداشت" و " آموزشي- پژوهشي" طبقه‌بندي شدند. به منظور جمع‌آوري اطلاعات مربوط به سبك رهبري از پرسش‌نامه LBDQ با 40 سؤال و براي عملكرد از مدل achieve استفاده شد. داده‌ها با بهره‌گيري از آمار استنباطي و نرم‌افزار SPSS تحليل شدند.
يافته‌ها: 87.5% مديران مرد و 12.5% زن بودند. 91.3% مديران از سبك رهبري وظيفه مدار و 8.7% از سبك رهبري رابطه مدار استفاده مي‌كردند و به طور كلي سبك رهبري مديران مورد مطالعه از نوع وظيفه مدار بود. نوع سبك رهبري مديران در بين سه گروه " اداري- مالي" ، " دارو، درمان و بهداشت" و " آموزشي- پژوهشي" از نوع وظيفه مدار بود. در مقايسه سبك رهبري و ميانگين كل عملكرد مديران رابطه معني‌داري وجود داشت (P<0.05). از نظر نمره كل عملكرد و سبك رابطه مداري، گروه" آموزشي- پژوهشي" نمره كمتر (60) و گروه " دارو، درمان و بهداشت" نمره بيش‌تري (63.77) را به خود اختصاص داده بود. به بيان ديگر، هر قدر ميانگين نمره‌هاي سبك رابطه مداري در گروه‌هاي كاري بيش‌تر مي‌شد (63.77)، ميانگين نمره‌هاي سطح عملكرد آنان نيز بيش‌تر مي‌شود (51.82 تا 55.33). همچنين در مقايسه هريك از عوامل هفت‌گانه عملكرد در بين گروه‌هاي كاري اختلاف معني‌داري مشاهده نشد.
نتيجه‌گيري: با توجه به ارتباط معني‌دار بين سبك رهبري مديران با عوامل مؤثر بر عملكرد آنان، آموزش مديران درباره انتخاب سبك رهبري مناسب به منظور ارتقاي عملكرد و بهره‌وري بيش‌تر ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 320
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی