نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 83 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير خاک ورزي مرسوم و حفاظتي بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، شهرک امیریه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 
چکیده: 
شدت بالاي تبخير از سطح خاک به علت درجه حرارت بالاي محيط و پايين بودن رطوبت نسبي هوا، فقير بودن خاک از نظر مواد آلي و ناپايداري ساختمان خاک از شاخصه هاي مناطق خشک و نيمه خشک ايران محسوب مي گردد. به نظر مي رسد در يک مديريت منطقه اي حفظ و نگهداري بقاياي گياهي با عمليات خاک ورزي در صورت عدم تاثير منفي بر عملکرد محصول مي تواند به مثابه روشي در بهبود شرايط اشاره شده موثر باشد. به همين منظور براي تناوب زراعي يکساله جو – ذرت (دو محصول زراعي در يک سال) 4 مديريت بقاياي گياهي ايستاده جو شامل: سوزاندن، مدفون کردن، مخلوط کردن و نگهداري در سطح خاک در قالب 4 تيمار خاک ورزي روي تعدادي از شاخص هاي گياهي ذرت و خاک مورد آزمون قرار گرفتند. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در 3 تکرار از سال 1380 به مدت 4 سال زراعي در ايستگاه تحقيقاتي کبوترآباد اصفهان در خاک با بافت لوم رسي سيلتي انجام گرفت. عمليات خاک ورزي براي محصول جو در هر سال به روش مرسوم و تيمارهاي مديريت بقاياي گياهي (خاک ورزي) در ذرت کرت هاي ثابت اعمال شدند. کاشت در تيمارهاي خاک ورزي شده با رديف کار مرسوم و در تيمار بي خاک ورزي با ماشين کاشت مخصوص اين سيستم انجام شد. نتايج سال اول آزمايش نشان دهنده کاهش عملکرد ذرت در تيمار حفظ بقاياي گياهي جو در سطح خاک (بي خاک ورزي) نسبت به روش هاي ديگر بود. از آنجايي به عدم دستيابي به تعداد مطلوب بوته در واحد سطح به دليل عدم تماس کافي بذر با خاک علت اين کاهش عملکرد شناخته شد، در سالهاي بعد با تامين تماس بيشتر بذر با خاک دستيابي به تعداد مطلوب بوته در واحد سطح امکان پذير گرديد. اين امر باعث شد که در سالهاي دوم به بعد تفاوت معني داري در عملکرد محصول و شاخص هاي استقرار گياهي در بين تيمارهاي آزمايش مشاهده نگردد. متوسط ميزان مواد آلي خاک در عمق 10-0 سانتي متر بعد از 4 سال در روش هاي مخلوط کردن، نگهداري در سطح خاک و مدفون کردن بقايا به ترتيب حدود 20، 18 و 13 درصد نسبت به سوزاندن بقاياي گياهي افزايش نشان داد. همچنين جمعيت کرم هاي خاکي در تيمار سوزاندن بقايا (خاک ورزي مرسوم) به طور معني داري کمتر از تيمارهاي حفظ بقاياي گياهي بود. تفاوت معني داري در وزن خشک ريشه تا عمق 60 سانتي متري در بين تيمارهاي آزمايش مشاهده نگرديد. نتايج چهارساله آزمايش نشان داد که توليد ذرت علوفه اي بعد از جو، به هر دو روش حفظ بقاياي جو در سطح (در صورت تامين تماس کافي بين بذر و خاک) و يا مخلوط کردن بقاياي گياهي با خاک سطحي (کم خاک ورزي) بدون تاثير منفي بر عملکرد محصول امکان پذير است. بنابراين يک سيستم تلفيقي يکساله شامل ترکيبي از خاک ورزي مرسوم براي جو و بي خاک ورزي يا کم خاک ورزي براي توليد ذرت (بعد از جو)، مي تواند به عنوان يک سيستم جايگزين با توجه به افزايش مواد آلي خاک، بهبود فعاليت بيولوژيکي خاک (افزايش جمعيت کرم هاي خاکي) براي عمليات خاک ورزي مرسوم پيشنهاد گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدی خشویی، ا.، و یحیی آبادی، م.، و تاکی، ا. (1390). تاثیر خاک ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, 12(1), 83-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143555Vancouver : کپی

اسدی خشویی اردشیر، یحیی آبادی مجتبی، تاکی اورنگ. تاثیر خاک ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 1390 [cited 2022August17];12(1):83-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143555IEEE : کپی

اسدی خشویی، ا.، یحیی آبادی، م.، تاکی، ا.، 1390. تاثیر خاک ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو- ذرت. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی, [online] 12(1), pp.83-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143555. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی