نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ديدگاه دانشجويان پرستاري در رابطه با محيط آموزش باليني و تاثير آن بر يادگيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بر طبق نظر يهدون و بارنت (2000) محيط يادگيري دانشجويان شامل همه شرايط و نيروهايي است که از طريق آن يک مجموعه آموزشي و يادگيري تحت تاثير قرار مي گيرد و تئوري هاي يادگيري امروزه به طور واضح و روشن به اهميت محيط يادگيري به عنوان يک فاکتور مهم در يادگيري دانشجويان تاکيد مي کند، چرا که بدون وجود يک محيط سالم يادگيري، امکان بدست آوردن يک يادگيري رضايت بخش غيرممکن است، بنابراين بررسي محيط آموزشي دانشجويان و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن، جهت افزايش اثربخشي آموزش امري ضروري است.روش و ابزار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي است که در آن 119 نفر از دانشجويان پرستاري دانشگاه پرستاري آزاد علوم پزشکي واحد يزد بطور غيرتصادفي در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اي را که شامل دو بخش بود تکميل نمودند: 1- پرسشنامه دموگرافيک 2- پرسشنامه بررسي ديدگاه دانشجويان از محيط آموزش باليني، که اين پرسشنامه در 4 طبقه: 1- نحوه ارتباط و واکنش مربيان و پرستاران نسبت به دانشجويان پرستاري 2- وجود فرصت هاي يادگيري در بيمارستان 3- حمايت از يادگيري دانشجويان 4- جو بيمارستان، تقسيم بندي شده است.نتايج: پس از جمع آوري اطلاعات بدست آمده و تجزيه و تحليل آنها مشخص گرديد که ميانگين سني نمونه هاي مورد مطالعه 22.20 بوده است و %68.90 آنها بومي، 31.10% غيربومي، 37.81% دانشجويان ترم 8، 33.61% دانشجوي ترم 4 و 28.57% دانشجوي ترم 6 بودند، 1.68% نمونه ها بهيار و 3.36% مشغول به کار در بيمارستان بودند. بررسي نتايج بدست آمده نشان داد که: 34.45% نمونه ها با وجود ارتباط و فيدبک مناسب، 65.54% نمونه ها با وجود فرصت هاي مناسب براي يادگيري، 71.42% نمونه ها با وجود حمايت هاي لازم جهت يادگيري مناسب، %30.25 نمونه ها با وجود امکانات لازم و مناسب جهت يادگيري در بيمارستان کاملا موافق بودند. از نظر سطح بندي 85.35% دانشجويان سطح ارتباط مربيان و پرستاران را درحد متوسط، 76.47% دانشجويان سطح امکانات بيمارستاني را درحد متوسط ارزيابي کرده بودند.نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از ديدگاه دانشجويان، مي توان نتيجه گرفت که محيط يادگيري باليني يک مخلوط سايکولوژيکي غني بدست آمده از فاکتورهاي شناختي، فرهنگي، اجتماعي، تحصيلي، انگيزشي است و شناسايي فاکتورهاي داراي اثر مثبت و يا منفي موجود در محيط باليني و ارزشيابي آنها راهکاري مناسب جهت افزايش اثربخشي آموزش باليني خواهد بود.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلمانی، ن.، و احمدی، ف.، و حسینی، و. (1384). بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با محیط آموزش بالینی و تاثیر آن بر یادگیری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143524Vancouver : کپی

سلمانی نیره، احمدی فضل اله، حسینی وحیده. بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با محیط آموزش بالینی و تاثیر آن بر یادگیری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2022August13];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143524IEEE : کپی

سلمانی، ن.، احمدی، ف.، حسینی، و.، 1384. بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در رابطه با محیط آموزش بالینی و تاثیر آن بر یادگیری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143524. 

 
بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی