برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر شيوه خاک ورزي و مقادير مختلف کود نيتروژن بر حرکت آب و نيترات در اراضي شمال خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دزفول، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد
 
چکیده: 

مديريت آبياري، شيوه خاک ورزي و مديريت کود نيتروژن، نقش مهمي در خصوصيات فيزيکي و چگونگي حرکت آب و نيترات در نيم رخ خاک دارند. لذا، اين تحقيق با هدف بررسي اثر بي خاک ورزي و مقادير مختلف کود نيتروژن در حرکت نيتروژن معدني و رطوبت در خاکي با بافت لوم رسي سيلتي در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد با شرايط اقليمي گرم و نيمه خشک صورت گرفت. براي اين منظور دو شيوه تهيه بستر بذر شامل روش خاک ورزي مرسوم و بي خاک ورزي هر کدام با سه سطح کود نيتروژن (150، 225 و 300 کيلوگرم در هکتار) براي کشت ذرت پياده شد. کور نيتروژن در هر دو روش خاک ورزي در سه تقسيط آبياري اول، مرحله چهار برگي و شروع گلدهي ذرت به صورت کود آبياري استفاده شد. مقادير تيترات و آمونيوم خاک قبل و 10 روز پس از کود آبياري و همچنين پس از برداشت ذرت در لايه هاي 30 سانتي متر تا عمق 120 سانتي متري اندازه گيري شد. مقادير آب ورودي و خروجي، رطوبت خاک قبل و پس از آبياري و جرم مخصوص ظاهري خاک اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که جرم مخصوص ظاهري خاک در عمق 10-0 سانتي متر در ابتدا، اواسط، و انتهاي دوره رشد در رشته بي خاک ورزي تفارت معني داري با شيوه خاک ورزي مرسوم نداشت. مقادير رطوبت خاک قبل از آبياري، بيان کننده بالاتربودن رطوبت در عمق 20-0 سانتي متر در شيوه بي خاک ورزي نسبت به روش خاک ورزي مرسوم (به ميزان 3 درصد) بود. مقادير آب ورودي و خروجي اندازه گيري شده در دو شيوه خاک ورزي نشان دهنده افزايش مصرف آب در هر آبياري و کاهش رواناب سطحي در شيوه بي خاک ورزي به دليل تجمع بقايا در کف جويچه بود. ميزان نيترات خاک در هر دو روش خاک ورزي مرسوم و بي خاک ورزي در لايه 30-0 سانتي متر بيش از لايه هاي بعدي بود که اختلاف معني داري را در سطح 1 درصد نشان داد. روش خاک ورزي تاثيري بر مقدار و حرکت نيترات در لايه هاي خاک نداشت. بنابراين مصرف کود در روش بي خاک ورزي و کشت مستقيم در بقايا مي تواند به ميزان توصيه شده براي روش خاک ورزي مرسوم باشد. مقدار آمونيوم خاک در مقايسه با نيترات کمتر و مقدار آن در مراحل قبل و پس از هر نوبت کود آبياري در دو روش خاک ورزي، يکسان بود و از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان نداد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی