برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نيازها، انتظارات و نظرات بيماران در مورد ارتباط پزشک و بيمار در کلينيک هاي عصر دانشگاه علوم پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارتباط پزشک و بيمار پايه مصاحبه پزشکي است و مصاحبه پزشکي پايه فعاليت پزشکي مي باشد. ارتباط موثر جز اصلي تشخيص است. ارتباط خوب پزشک و بيمار موجب افزايش پيروي بيمار از طرح هاي درماني، سلامتي بهتر و کارآيي بيشتر رضايت مندي بيمار و کاهش هزينه ها مي شود. به منظور طراحي برنامه هاي آموزشي ارتباط پزشک و بيمار، در مقاطع مختلف پزشکي و آموزش مداوم، تعيين نيازها و نظرات بيماران اهميت ويژه اي دارد. هدف از اين مطالعه، تعيين ديدگاه ها، نيازها و انتظارات بيماران از پزشکان کلينيک تخصصي دانشگاه علوم پزشکي تبريز مي باشد تا بر اساس آن بتوان برنامه هاي آموزشي ارتباط پزشک و بيمار را طراحي و اجرا نمود.
روش و ابزار: در مطالعه اي مقطعي 400 بيمار مراجعه کننده به کلينيک بلافاصله بعد از ويزيت، پرسشنامه اي حاوي 35 سوال را تکميل نمودند. روايي محتوايي پرسشنامه قبل از مطالعه بررسي و تاييد شد. پرسشنامه شامل سه قسمت بود: متغيرهاي زمينه اي، سوالات بلي/خير در مورد نحوه ارتباط پزشک با بيمار و سوالاتي که بر اساس مقياس ليکرت پنج رتبه اي تنظيم شده بود که در آن موارد زير بررسي شدند: مشخصات فرد مورد مصاحبه: سن، جنس، سواد، شکايت اصلي، طول مدت بيماري. مشخصات مربوط به پزشک: تخصص، جنس مهارت هاي ارتباطي پزشک شامل: سلام و احوالپرسي، پرسيدن نام يا به نام خواندن بيمار، پرسيدن سوال در مورد بيماري، گوش دادن فعالانه آگاهي دادن به بيمار در مورد جزئيات بيماري، معاينه، اقدامات پاراکلينيک و درماني، استفاده از واژه ها و زبان قابل فهم، کمک به بيمار و خاواده وي در تصميم گيري و راهنمايي در انجام اقدامات پاراکلينيک و مراقبت در منزل (سنجش مهارت هاي ارتباطي از قبيل: empathy ،interest ،respect ،warmth)، توضيح بيشتر در مورد نحوه مصرف دارو، شرايط لازم قبل از انجام اقدامات پاراکلينيک، آموزش در مورد اقدامات درماني غير دارويي (تغيير شيوه زندگي) تعيين تاريخ ويزيت بعدي و هدف از آن ساير موارد مورد بررسي از نظر رضايت بيمارشامل موارد زير بود: طرز برخورد و توجيه خانواده بيمار، رعايت Privacy بيمار، زماني که بيمار صرف گرفتن وقت از پزشک کرده است، مدت صرف شده در اتاق انتظار، سهولت تماس هاي بعدي با پزشک، تعداد دفعات ويزيت توسط اين پزشک، نظر کلي بيمار در مورد اين پزشک نسبت به ساير پزشکان، رضايت کلي از پزشک و انتظارات بيمار از پزشک Validity پرسشنامه از نظر content با ارسال آن به افراد صاحب نظر (روانشناس، جامعه شناس و چند پزشک باليني) تعيين گرديد. Reliability پرسشنامه پس از انجام مصاحبه با 30 نفر از بيماران و تحليل نتايج و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شد.داده هاي بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد آناليز قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين سن بيماران 37.6 سال بود و 48% بيماران مرد بودند. ميانگين سابقه کاري پزشکان 7.2 سال و ميانگين تعداد دفعات مراجعه به پزشک 3.04 بار بود. 95% بيماران از نحوه سلام و احوالپرسي پزشک رضايت داشتند، در 24% موارد در اتاق معاينه فرد ناشناس يا بيمار ديگري حضور داشته که در 96% موارد پزشک وي را معرفي نکرده بود. 40% درصد بيماران در هنگام نياز فوري به پزشک دسترسي نداشتند. 83% معتقد بودند نحوه ارتباط پزشک با آنها تا حد زياد و بسيار زياد در بهبودي و انجام دستورات آنها موثر است. 67% اظهار کردند نحوه برخورد منشي در رضايت از پزشک زياد و بسيار زياد موثر است. بطور کلي ميزان رضايت بيماران از پزشکان خانم و جراحان بيشتر بود.
نتيجه گيري: به نظر بيماران نحوه برخورد پزشک در روند بهبودي و انجام توصيه موثر است. بيشترين نارضايتي مربوط به وقت کم براي توضيح بيماري، عوارض دارو، اقدامات پاراکيلينيک توسط پزشک بود. بيشترين انتظارات بيماران برخورد خوب و محترمانه، خوش رفتار بودن، معاينه دقيق، دادن وقت کافي به بيمار براي صحبت کردن بود.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

علی زاده، م.، و رسولی، م. (1384). نیازها, انتظارات و نظرات بیماران در مورد ارتباط پزشک و بیمار در کلینیک های عصر دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143486Vancouver : کپی

علی زاده مهستی، رسولی مهدی. نیازها, انتظارات و نظرات بیماران در مورد ارتباط پزشک و بیمار در کلینیک های عصر دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2021April12];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143486IEEE : کپی

علی زاده، م.، رسولی، م.، 1384. نیازها, انتظارات و نظرات بیماران در مورد ارتباط پزشک و بیمار در کلینیک های عصر دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143486>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 203 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی