مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
رسانه :   1383 , دوره  16 , شماره  62 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

چيستي جامعه اطلاعات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است