برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي موقعيت هاي استرس زا در آموزش باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آموزش باليني از ارکان مهم فعاليت هاي صورت گرفته در دانشکده هاي پرستاري و مامايي است. در اين نوع آموزش دانشجو در تعامل با مربي و محيط، مفاهيم آموخته شده را در حيطه عمل به کار مي گيرد. مشکلات زيادي در راه ارائه اين آموزش وجود دارد که باعث کاهش کيفيت ارائه خدمات مي گردد. از جمله اين مشکلات وجود تنش هاي مختلف مي باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف تعيين موقعيت هاي استرس زا در آموزش باليني از ديدگاه مربيان پرستاري صورت گرفته است.روش و ابزار: اين پژوهش توصيفي بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه دو قسمتي شامل اطلاعات دموگرافيک و چک ليست مربوط به موقعيت هاي استرس زا در آموزش باليني مشتمل بر حيطه هاي مختلف مربوط به: مربي و محيط آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، و عوامل دانشجويي، از کليه اعضا هيات علمي و مربيان شاغل به کار در دانشکده پرستاري و مامايي شهيد صدوقي يزد، جمع آوري شده است. چک ليست مربوطه با استفاده از مقياس ليکرت درجه بندي شده بود. نتايج حاصله با استفاده از نرم افزار آماري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.نتايج: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد که استرس زاترين موقعيت در آموزش باليني از ديدگاه مربيان عدم انطباق واحد نظري و کارآموزي ارائه شده توسط هر مربي مي باشد. پس از آن به ترتيب عدم همکاري پرسنل بخش ها با مربي و دانشجو، زياد بودن نسبت دانشجو به بيمار، و ايجاد حوادث در بخش به علت عدم توانايي دانشجو، مهمترين عوامل استرس زا بوده است. بطور کلي استرس زاترين موقعيت آموزش باليني از ديدگاه واحدهاي مورد پژوهش مسائل مربوط به برنامه ريزي باليني مي باشد.نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله به نظر مي رسد ايجاد انطباق بين واحد نظري و کارآموزي ارائه شده توسط هر مربي، ايجاد ارتباط مناسب ميان پرسنل پرستاري و کادر آموزشي، تعديل تعداد دانشجوي پذيرفته شده و ثبات نسبي محل و نوع کارآموزي، مي تواند راهگشاي حل مشکلات باليني در آموزش رشته پرستاري باشد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ط.، و شهبازی، ل.، و فرنیا، ف.، و دهقان پور، م. (1384). بررسی موقعیت های استرس زا در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143471Vancouver : کپی

سلیمی طاهره، شهبازی لیلی، فرنیا فرحناز، دهقان پور محمدحسن. بررسی موقعیت های استرس زا در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2022January28];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143471IEEE : کپی

سلیمی، ط.، شهبازی، ل.، فرنیا، ف.، دهقان پور، م.، 1384. بررسی موقعیت های استرس زا در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143471. 

 
بازدید یکساله 417 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی