برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه اساتيد نسبت به ارزشيابي ‌هاي دانشجويي: آيا نظرات دانشجويان واقعا اهميتي دارد؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بررسي نظرات اساتيد نسبت به ارزشيابي‌ هاي دانشجويي مي ‌تواند موجب شناخت نقاط قوت و ضعف سيستم ارزشيابي شده و در دستيابي به اهداف ارزشيابي و ارتقاي کيفيت مفيد واقع گردد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير نمره ارزشيابي استاد توسط دانشجويان بر نگرش اساتيد نسبت به ارزشيابي ‌هاي دانشجويي در دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز در سال 88-1378 انجام گرفته است.
روش ‌ها: در يک مطالعه توصيفي - مقطعي، تمامي اعضاي هيات ‌علمي غيرباليني دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور (تعداد 205 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. براي گردآوري داده‌ ها از دو پرسشنامه نظرسنجي از اساتيد درباره ارزشيابي ‌هاي دانشجويي و پرسشنامه ارزشيابي استاد توسط دانشجويان استفاده شد. داده‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار
SPSS و آزمون t و ضريب همبستگي اسپيرمن تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بين ميانگين نظرات گروه اساتيد با نمره ارزشيابي پايين نسبت به ارزشيابي‌ هاي دانشجويي (
2.98±0.45) و اساتيد گروه بالا (3.45±0.38) تفاوت معنادار آماري مشاهده شد (p>0.001). محدوده ميانگين نظرات اساتيد گروه پايين از 2.42 تا 3.79 و گروه بالا از 2.23 تا 4.55 بود.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد بين نظرات گروه اساتيد با نمره ارزسيابي پايين و گروه اساتيد با نمره ارزشيابي بالا تفاوت معنادار آماري وجود دارد و در اين ارتباط ميانگين نظرات اساتيد گروه بالا بيشتر است. يعني اساتيد با نمره ارزشيابي بالا در مقايسه با اساتيد با نمره ارزشيابي پايين نگرش مثبت تري درباره ارزشيابي هاي دانشجويي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی