نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح سرمي تري ‌يدوتيرونين با عوامل خطر بيماري‌ هاي قلبي ـ عروقي در مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی‌ ‌و خدمات بهداشتی‌ درمانی‌ شهید بهشتی
 
چکیده: 
مقدمه: به تازگي برخي از مقالات به ارتباط سطح T3 پايين و افزايش مرگ و مير در بيماران قلبي اشاره كرده اند، ولي تاكنون درباره ارتباط سطح T3 و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي در جمعيت طبيعي جامعه مطالعه اي انجام نشده است. با توجه به افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از بيماري هاي عروق كرونر در كشورمان و لزوم شناسايي عوامل خطر شناخته نشده، اين مطالعه انجام شد.مواد و روش ها: مرحله اول مطالعه تيروييد تهران با هدف تعيين شيوع بيماري هاي تيروييد، توزيع غلظت TSH، يد دفعي ادرار و فراواني آنتي بادي هاي تيروييد در بخشي از جمعيت مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد. در 250 نفر از جمعيت بالاي 50 سال مطالعه تيروييد تهران سطح T3 بررسي شد و ارتباط آن با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي كه در مطالعه قند و ليپيد تهران اندازه گيري شده بود ارزيابي شد. هم چنين در تحليل زير گروهي، افراد ديابتي و افراد با تست تحمل گلوكز مختل و افراد با شواهد انفاركتوس قلبي در نوار قلبي نيز جداگانه بررسي شدند و ارتباط T3 با عوامل خطرساز قلبي ـ عروقي در اين زير گروه ها نيز بررسي شد. با توجه به طبيعي بودن سطح T3 در تمام افراد، زير گروه هاي T3 به صورت چارك محاسبه شد: چارك اول 132ng/dL>، چارك دوم 132-149ng/dL و چارك سوم 150-167ng/dL، چارك چهارم168ng/dL?. يافته ها: ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه 59.3±6.5 سال بود. از 250 نفر، 55.2% مرد و 44.8% زن بودند. بين چارك هاي T3 رابطه معني داري بين T3 و متغيرهاي سن، جنس، چاقي، اندازه دور كمر، فشار خون سيستوليك و دياستوليك، سيگار، قند خون و آنژين صدري بر اساس پرسشنامه رز وجود نداشت. رابطه ضعيف و مثبت ولي معني داري بين T3 و كلسترول تام و تري گليسريد مشاهده شد (P=0.008 و r=0.16 براي كلسترول تام، P=0.03 و r=0.18 براي LDL، p = 0/003 و r=0.18 براي تري گليسريد). فراواني تجمعي عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي در چارك هاي T3 تفاوت نداشت (P=0.37). در زير گروه افراد ديابتي و آزمون تحمل گلوكز مختل و همچنين در افراد با شواهد انفاركتوس ميوكارد در نوار قلبي ارتباط معني داري بين سن، نمايه توده بدني، اندازه دور كمر، فشار خون سيستوليك و دياستوليك، كلسترول تام، HDL-C،LDL-C ، سطح تري گليسريد و قند خون ناشتا با سطح T3 مشاهده نشد.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه در جمعيت بالاي 50 سال جامعه شهري تهران سطح T3 با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي ـ عروقي رابطه معني داري ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، ر.، و حیدریان، پ.، و عینی، ا.، و میرمیران، پ.، و عزیزی، ف. (1383). بررسی ارتباط سطح سرمی تری ‌یدوتیرونین با عوامل خطر بیماری‌ های قلبی عروقی در مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 6(4 (مسلسل 24)), 275-282. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14320Vancouver : کپی

حسینی رویا، حیدریان پیمانه، عینی الهه، میرمیران پروین، عزیزی فریدون. بررسی ارتباط سطح سرمی تری ‌یدوتیرونین با عوامل خطر بیماری‌ های قلبی عروقی در مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1383 [cited 2022August15];6(4 (مسلسل 24)):275-282. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14320IEEE : کپی

حسینی، ر.، حیدریان، پ.، عینی، ا.، میرمیران، پ.، عزیزی، ف.، 1383. بررسی ارتباط سطح سرمی تری ‌یدوتیرونین با عوامل خطر بیماری‌ های قلبی عروقی در مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 6(4 (مسلسل 24)), pp.275-282. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14320. 

 
بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی