برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1383 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 157 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر Conditioning اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد (EDTA) و اسيد سيتريك در ايجاد پوشش سطح ريشه با روش پيوند آزاد لثه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان انقلاب، دانشکده دندانپزشکی، بخش پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: درمان تحليل‌هاي لثه‌اي و پوشش سطوح عريان ريشه يكي از اهداف درمانهاي پريودنتالي بوده و بخش مهمي از اين درمانها را تشكيل مي‌دهد. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزيابي كلينيكي تاثير ژل اتيلن دي آمين تترااستيك اسيد (PH=7, %24) براي Conditioning  سطح ريشه به همراه تكنيك پيوند آزاد لثه در درمان تحليل‌هاي لثه‌اي و مقايسه آن با پيوند آزاد لثه همراه با Conditioning  سطح ريشه با اسيد سيتريك مي‌باشد.روش كار: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، تعداد 16 بيمار با 24 ناحيه تحليل (كلاس I و II ميلر) در سمت باكال، براساس معيارهاي خاصي در اين مطالعه شركت داده شدند. بعد از درمان فاز يك، نواحي تحليل توسط تكنيك پيوند آزاد لثه و كاربرد ژل EDTA  در سطح ريشه (12 دندان به عنوان گروه مورد) و يا پيوند آزاد لثه و كاربرد اسيد سيتريك (12 دندان به عنوان گروه شاهد‌) پوشيده شدند. معاينات كلينيكي شامل ارزيابي بهداشت و دهان، عمق تحليل، پهنای تحلیل، پهناي بافت كراتينيزه، عمق پاكت و حد چسبندگي قبل از عمل، 6 هفته بعد از عمل و 3 ماه بعد از عمل جراحي انجام پذيرفت.نتايج: نتايج با استفاده از آزمون Mann Whitney و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براساس نتايج به دست آمده گروه مورد (EDTA) از لحاظ ميزان پوشش سطح ريشه، پهناي بافت كراتنيزه، پهناي تحليل، عمق پاكت و حد چسبندگي تفاوت معني‌داري نسبت به پيش از درمان نشان مي‌دهند. گروه كنترل (اسيد سيتريك) ‌نيز از لحاظ همگي اين متغيرها تفاوت معني‌داری نسبت به پيش از درمان نشان مي‌دهند. با اين حال آزمون آماري Mann Whitney نشان مي‌دهد كه ميزان پوشش ريشه بين دو گروه مورد مطالعه، اختلاف معني‌داري ندارد. همچنين هيچ اختلاف قابل توجهي در ميزان پهناي تحليل، عمق پاكت و حد چسبندگي بين دو گروه مشاهده نمي‌گردد.نتيجه‌گيري: با توجه به آثار مخرب PH اسيدي اسيد سيتريك بر روي فلپ مخاطي و حصول نتايج مشابه در اثر كاربرد EDTA در زمينه پوشش ريشه كاربرد EDTA (با PH خنثي) از نظر سازگاري با نسوج نرم پريودنتال و توانايي etching نسوج سخت دنداني توصيه مي‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوشخونژاد، ع.، و علی خاصی، م. (1383). مقایسه اثر Conditioning اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) و اسید سیتریک در ایجاد پوشش سطح ریشه با روش پیوند آزاد لثه. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 8(3), 157-161. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14312Vancouver : کپی

خوشخونژاد علی اکبر، علی خاصی مرضیه. مقایسه اثر Conditioning اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) و اسید سیتریک در ایجاد پوشش سطح ریشه با روش پیوند آزاد لثه. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1383 [cited 2022January29];8(3):157-161. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14312IEEE : کپی

خوشخونژاد، ع.، علی خاصی، م.، 1383. مقایسه اثر Conditioning اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (EDTA) و اسید سیتریک در ایجاد پوشش سطح ریشه با روش پیوند آزاد لثه. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 8(3), pp.157-161. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14312. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی