نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 223 تا صفحه 223 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تلقيح سويه هاي ريزوبيوم و مصرف نيتروژن در عملكرد و پروتئين لوبيا چيتي (همايش)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است