برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  جديد , شماره  21 ; از صفحه 89 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جامعه شناختي ميزان رابطه هويت ملي و هويت قومي در بين جوانان آذري زبان شهر اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف اصلي اين مقاله، بررسي ميزان رابطه هويت ملي و قومي در بين جوانان آذري زبان شهر اروميه مي باشد، که ميزان پايبندي جوانان شهر اروميه به هويت هاي اجتماعي (ملي و قومي) نيز مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش متشکل از جوانان آذري زبان شهر اروميه که در فاصله سني (20-30) سال قرار دارند مي باشد و روش تحقيق از نوع توصيفي - پيمايشي بوده و ابزار اندازه گيري از نوع پرسشنامه با طيف ليکرت (شاخص پنج قسمتي از خيلي ضعيف تا خيلي قوي) مي باشد. حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران، 380 نفر حاصل شده است. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون، خي دو، آزمون T) انجام گرفته است. فرضيات تحقيق در ارتباط با اينکه جوانان شهر اروميه تا چه ميزاني به هويت ملي پايبند هستند و چه ميزاني از هويت قومي را دارا هستند و چه رابطه اي بين اين دو نوع هويت جمعي متصور است مي باشد. در اين تحقيق براي سنجش ميزان هويت ملي از مولفه هاي آن مانند گرايش به زبان و ادبيات فارسي، ميراث فرهنگي ملي، وابستگي ملي، گرايش سياسي و گرايش ديني استفاده شده است. همچنين براي سنجش ميزان هويت قومي از مولفه هايي نظير گرايش به زبان و ادبيات ترکي، موسيقي ترکي، گرايش به تاريخ قومي و وابستگي قومي استفاده شده است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که جوانان آذري زبان شهر اروميه در عين گرايش به هويت ملي نسبت به هويت قومي نيز گرايشي قوي دارند و بين اين دو نوع هويت جمعي، رابطه مثبتي برقرار است. بنابراين در اين تحقيق، مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار را در هر دو جهت تحکيم پيوندهاي ديرين همگرايانه و تقويت گرايش هاي واگرايانه مورد بحث و ارزيابي قرار مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهرمند، ا.، و اشرفی سلطان احمدی، ح.، و عزیزی نژاد، ب.، و ماندگار، ع. (1389). بررسی جامعه شناختی میزان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان آذری زبان شهر ارومیه. مطالعات امنیت اجتماعی, جدید(21), 89-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142190Vancouver : کپی

مهرمند احد، اشرفی سلطان احمدی حسین، عزیزی نژاد بهاره، ماندگار علی. بررسی جامعه شناختی میزان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان آذری زبان شهر ارومیه. مطالعات امنیت اجتماعی. 1389 [cited 2021December05];جدید(21):89-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142190IEEE : کپی

مهرمند، ا.، اشرفی سلطان احمدی، ح.، عزیزی نژاد، ب.، ماندگار، ع.، 1389. بررسی جامعه شناختی میزان رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان آذری زبان شهر ارومیه. مطالعات امنیت اجتماعی, [online] جدید(21), pp.89-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142190. 

 
بازدید یکساله 330 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی