نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقادير نرمال تاخير زماني شاخه حسي و حركتي عصب مياني مچ دست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با وجود اينكه) CTS سندرم تونل كارپ) حجم وسيعي از مراجعين به درمانگاه الكترودياگنوزيس در بخش طب فيزيكي و توانبخشي را تشكيل مي‌دهد، ولي تاكنون مطالعه وسيعي در مورد ميزان نرمال و تغييرات بر حسب سن در پارامترهاي تاخير زماني شاخه حسي و حركتي عصب مياني مچ دست صورت نپذيرفته است. لذا اين تحقيق بر اساس نتايج حاصل از 6 سال فعاليت بخش الكترودياگنوزيس بيمارستان نمازي شيراز طي سال‌هاي 1379-1374 انجام پذيرفت. مواد و روش‌ها:‌ تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت. تعداد 1200 نفر از مراجعين به بيمارستان و افراد سالم جامعه به صورت اتفاقي انتخاب شدند. افراد فاقد بيماري‌هاي سيستميك و ديابت، راديكولوپاتي مهره‌هاي گردني، نوروپاتي مـحيطي، آتروفي در ناحيه تنار دست و تستهاي باليني Tinel و Phallenمـنفي و در سنين 80-10 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. پارامترهاي تاخير زماني شاخه حسي و حركتي عصب مياني دست در 10 گروه سني مورد مطالعه قرار گرفتند و مقادير نرمال آن با احتساب دو انحراف معيار و رابطه زماني شاخه حسي و حركتي بر حسب گروه‌هاي سني تعيين شدند. يافته‌ها:‌ در اين مطالعه ميزان طبيعي تأخير زماني شاخه حركتي عصب مياني دست از 5/2 تا 2/4 ميلي‌ثانيه با ميانگين 3/3 ميلي‌ثانيه به دست آمد. اين ميزان بر حسب سن افزايش مي‌يافت و از دهه پنجم به بعد اين افزايش شديدتر بود و به ميزان كمي بيش از 1/0 ميلي‌ثانيه در هر دهه افزايش مي‌يافت که از طريق فرمول:DML (8cm)= 3.30+ Age-50/75 ±0.0025 ageبراي سنين مـختلف قابل محاسبه مي‌باشد. ميزان طبيعي تاخـير زماني شاخه حسي عصب مياني دست از 7/2 تا 7/3 ميلي‌ثانيه با ميانگين 2/3 ميلي‌ثانيه به دست آمد. اين ميزان بر حسب سن افزايش مي‌يافت و از دهه پنجم به بعد اين افزايش شديدتر و به ميزان ms1/0 در هر دهه بود که از طريق فرمول: DSL (14cm) = 3.20 + Age-50/100 ± 0.0025 ageبراي سنين مختلف قابل محاسبه است. نتيجه‌گيري و توصيه‌ها:‌ در نظر گرفتن عامل سن در گزارشات الكترودياگنوزيس و بررسي بيماران مشكوك به وجود) CTS سندرم تونل كارپ) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. توصيه مي شود از اين پس مقايسه تأخير زماني شاخه حسي و حركتي عصب مياني دست در افراد مراجعه كننده به مراکز الكترودياگنوزيس در ايران بر اساس سن و در نظر گرفتن افزايش اين پارامترها بر حسب سن و فرمولهاي ارائه شده باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علویان قوانینی، م.، و منصوری، ک.، و علمی، ح. (1383). مقادیر نرمال تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی مچ دست. فیض, 8(3 (پی در پی 31)), 19-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14214Vancouver : کپی

علویان قوانینی محمدرضا، منصوری کوروش، علمی حمیدرضا. مقادیر نرمال تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی مچ دست. فیض. 1383 [cited 2022August14];8(3 (پی در پی 31)):19-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14214IEEE : کپی

علویان قوانینی، م.، منصوری، ک.، علمی، ح.، 1383. مقادیر نرمال تاخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی مچ دست. فیض, [online] 8(3 (پی در پی 31)), pp.19-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14214. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی