برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1390 , دوره  13 , شماره  8 ; از صفحه 44 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير دريافت مواد غذايي در طول زايمان بر ميزان اضطراب و درد زنان باردار (گزارش كوتاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سياست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زايمان از جمله مداخلات غيرضروري پزشکي است که باعث ايجاد پيامدهاي نامطلوب مادري و جنيني مي شود. بنابراين اين مطالعه با هدف بررسي تاثير دريافت مواد غذايي بر ميزان اضطراب و درد زنان باردار کم خطر انجام شد.
مواد و روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي 175 خانم باردار، در بيمارستان 22 بهمن شهر گناباد در سال 1387 انجام شد. زنان در گروه آزمون اجازه دريافت خرما، آب پرتقال و آب داشتند و در گروه شاهد سياست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زايمان اعمال شد. ابزار مورد استفاده VisualAnalogueScale و PBI بود. اطلاعات دموگرافيک و زايماني در فرم جمع آوري اطلاعات وارد شد. شدت درد و اضطراب در بين دو گروه در فاز نهفته، فاز فعال و مرحله انتقالي تعيين شد. داده ها به وسيله آزمون هاي t مستقل، X2 و با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان اضطراب در ديلاتاسيون 7-6 سانتي متري (0.0001=p) و مرحله انتقالي (0.0001=p) و همچنين شدت درد در طول زايمان (0.0001=p) در گروه آزمون کمتر از شاهد بود. تفاوت آماري معني داري از نظر طول فاز فعال زايمان و حجم استفراغ، در دو گروه مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه به نظر مي رسد، مصرف مواد غذايي در طول زايمان باعث کاهش درد و اضطراب زنان شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رحمانی بیلندی، ر.، و خاکبازان، ز.، و بحری، ن.، و بلوچی بیدختی، ط.، و خرقانی، ر. (1390). تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر میزان اضطراب و درد زنان باردار (گزارش کوتاه). مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 13(8), 44-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142122Vancouver : کپی

رحمانی بیلندی رقیه، خاکبازان زهره، بحری نرجس، بلوچی بیدختی طاهره، خرقانی رقیه. تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر میزان اضطراب و درد زنان باردار (گزارش کوتاه). مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1390 [cited 2021April23];13(8):44-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142122IEEE : کپی

رحمانی بیلندی، ر.، خاکبازان، ز.، بحری، ن.، بلوچی بیدختی، ط.، خرقانی، ر.، 1390. تاثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر میزان اضطراب و درد زنان باردار (گزارش کوتاه). مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 13(8), pp.44-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=142122. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی