مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
مجازي :   1 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 171 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

توليد كامپوزيت كاربيد تنگستن تيتانيم در زمينه آهني به روش سنتز احتراقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است